DSpace Repository

Browsing Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı by Rights "info:eu-repo/semantics/openAccess"

Browsing Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı by Rights "info:eu-repo/semantics/openAccess"

Sort by: Order: Results:

 • Çolak, Cemil; Çolak, Mehmet Cengiz; Orman, Mehmet N. (Anadolu Kardıyolojı Dergısı-The Anatolıan Journal Of Cardıology, 207)
  Amaç: Bu çal›flma, koroner arter hastal›¤›n›n (KAH) tahmini için lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karfl›laflt›r›lmas› amac›yla yap›lm›flt›r. Yöntemler: Koroner arter hastal›¤› verileri, 2001 y›l›nda ‹nönü ...
 • Yoloğlu, Saim; Sezgin, Alpay Turan; Özdemir, Ramazan; Sezgin, Nurzen; Çolak, Cemil; Topal, Ergül; Barutçu, İrfan (Angiology, 2003)
  Overweight/obesity is a complex multifactorial chronic disorder, and the American Heart Association (AHA) has recently classified as a modifiable risk factor for coronary heart disease (CAD). This study (1) evaluates the ...
 • Yoloğlu, Saim; Sezgin, Alpay Turan; Özdemir, Ramazan; Sezgin, Nurzen; Çolak, Cemil; Topal, Ergül; Barutçu, İrfan (Angiology, 2003)
  Overweight/obesity is a complex multifactorial chronic disorder, and the American Heart Association (AHA) has recently classified as a modifiable risk factor for coronary heart disease (CAD). This study (1) evaluates the ...
 • Çolak, Cemil; Çolak, Mehmet Cengiz; Atıcı, Mehmet Ali (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2005)
  Amaç: Bu çalışmada, ateroskleroz’un tahmin edilebilmesi için bir yapay sinir ağı oluşturulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2003 ile Kasım 2003 tarihleri arasında, kesikli ve sürekli değişkenlerden oluşan ...
 • Çolak, Cemil; Çolak, Mehmet Cengiz; Atıcı, M.Ali (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2005)
  Amaç: Bu çalışmada, ateroskleroz’un tahmin edilebilmesi için bir yapay sinir ağı oluşturulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2003 ile Kasım 2003 tarihleri arasında, kesikli ve sürekli değişkenlerden oluşan ...
 • Özdemir, Ramazan; Parlakpınar, Hakan; Polat, Alaadin; Çolak, Cemil; Ermiş, Necip; Acet, Ahmet (Toxicology, 2006)
  Objective: Endothelins (ET) can be considered stress-responsive regulators working in paracrine and autocrine fashion. It has been suggested that elevated levels of ET may be responsible for the low coronary re-flow ...
 • Polat, Alaadin; Parlakpınar, Hakan; Taşdemir, Seda; Çolak, Cemil; Vardı, Nigar; Uçar, Muharrem; Emre, Mehmet Hanifi; Acet, Hacı Ahmet (Acta Histochemica, 2006)
  The toxicity of aminoglycosides including gentamicin (GEN), the most widely used drug in this category, is believed to be related to the generation of reactive oxygen species (ROS) in the kidney. Aminoguanidine (AG) is ...
 • Koşar, Feridun; Nisanoğlu, Vedat; Aksoy, Yüksel; Çolak, Mehmet Cengiz; Erdil, Nevzat; Battaloğlu, Bektaş (Journal of Electrocardiology, 2006)
  A reduction in QT dispersion (QTd) has been previously shown in patients receiving thrombolytics and undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). The purpose of the present study was to investigate changes occurring ...
 • Özdemir, Ramazan; Parlakpınar, Hakan; Polat, Alaadin; Çolak, Cemil; Ermiş, Necip; Acet, Hacı Ahmet (Toxicology, 2006)
  Objective: Endothelins (ET) can be considered stress-responsive regulators working in paracrine and autocrine fashion. It has been suggested that elevated levels of ET may be responsible for the low coronary re-flow ...
 • Kırımlıoğlu, Vedat; Yılmaz, Mehmet; Özgör, Dinçer; Işık, Burak; Söğütlü, Gökhan; Kırımlıoğlu, Hale; Karabulut, Aysun Bay (Dig Dis Sci., 0–0., 2006)
  This experimental study was designed to determine the effects of resveratrol on the level of malondialdehyde (MDA), reduced glutathione (GSH), and nitric oxide (NO) in gastric tissue after bile duct ligation (BDL). Swiss ...
 • Parlakpınar, Hakan; Acet, Ahmet; Gül, Ahmet; Altınöz, Eyyüb; Eşrefoğlu, Mukaddes; Çolak, Cemil (International Journal of Urology, 2007)
  Aim: The purpose of the current study was to investigate the effects melatonin on renal function.Methods: The histological appearance of the kidney and malondialdehyde, nitric oxide, glutathione and superoxide dismutase ...
 • Çolak, Cemil; Çolak, Mehmet Cengiz; Orman, Mehmet N. (Anadolu Kardiyoloji Dergisi- The Anatolian Journal of Cardiology, 2007)
  Amaç: Bu çalışma, koroner arter hastalığının (KAH) tahmini için lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Koroner arter hastalığı verileri, 2001 yılında ‹nönü ...
 • Parlakpınar, Hakan; Acet, Hacı Ahmet; Gül, Mehmet; Altınöz, Eyüp; Eşrefoğlu, Mukaddes; Çolak, Cemil (International Journal of Urology, 2007)
  Aim: The purpose of the current study was to investigate the effects melatonin on renal function. Methods: The histological appearance of the kidney and malondialdehyde, nitric oxide, glutathione and superoxide dismutase ...
 • Turtay, Muhammet Gökhan; Fırat, Cemal; Şamdancı, Emine; Oğuztürk, Hakan; Erbatur, Serkan; Çolak, Cemil (CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, 2008)
  PURPOSE: Montelukast, a selective cysteinyl leukotriene D4-receptor antagonist, is used in the treatment of asthma. In a rat model, our aim was to investigate the effects of montelukast, alone or in combination with topical ...
 • Çolak, Mehmet Cengiz; Çolak, Cemil; Koçatürk, Hüseyin; Sağıroğlu, Şeref; Barutçu, İrfan (Anadolu kardiyoloji dergisi: AKD= the Anatolian journal of cardiology, 2008)
  Objective: Eight different learning algorithms used for creating artificial neural network (ANN) models and the different ANN models in the prediction of coronary artery disease (CAD) are introduced. Methods: This work ...
 • Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Daldal, Nilgün; Çolak, Cemil (Turkish Journal of Parasitology, 2008)
  23,60±23.00 olan 320 hastadan alınan dışkı örnekleri nativ-lugol, sedimentasyon yöntemleriyle incelenmiş ve modifiye trichrome, trichrome, calcofluor boyaları ile de değerlendirilmiştir. Kanser tanısı almamış 320 hasta ...
 • Karaaslan, Kazim; Yılmaz, Fahrettin; Gülcü, Nebahat; Sarpkaya, Ali; Çolak, Cemil; Koçoğlu, Hasan (International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2008)
  Background: The aim of this study was to evaluate whether the addition of magnesium to levobupivacaine will decrease the postoperative analgesic requirement or not, and to investigate the possible preventive effects on ...
 • Atambay, Metin; Karaman, Ülkü; Daldal, Nilgün; Çolak, Cemil (Turkiye parazitolojii dergisi, 2008)
  ÖZET: Microsporidium’lar genellikle immün süpresif kişilerde görülmekle birlikte immün sistemi sağlıklı kişilerde de akut ve kendini sınırlayan ishallere neden olabilmektedir. Çalışmada herhangi bir immün süpresif ...
 • Karaman, Ülkü; Çelik, Tuncay; Kıran, Tuğba Raika; Çolak, Cemil; Ülfet Daldal, Nilğün (The Korean Journal of Parasitology, 2008)
  Abstract: The aim of this study was to investigate the difference in the serum malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), and nitric oxide (NO) levels between normal and T. gondii-infected patients. To this end, MDA, GSH, ...
 • Atambay, Metin; Karaman, Ülkü; Kıran, Tuba; Çolak, Cemil; Karabulut, Aysun Bay; Çelik, Tuncay; Daldal, Nilgün (SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2008)
  OBJECTIVE: To investigate the levels of glutathione (GSH), and malondialdehide (MDA) in the sera of patients diagnosed with cyst hydatid. METHODS: Forty-six hydatid cyst patients who were indirect hemaglutination (IHA) ...