DSpace Repository

Browsing E-Kitap by Submit Date

Browsing E-Kitap by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Akcagündüz, Emre (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Governance “ is a term that was generated to overcome destructive effects of globalisation on administrative process of state.Governance is defined as “ a structure or system which is formed by collective effords of related ...
 • Taş, Seyhan; Örnek, İbrahim; Işık, Nalan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  After 1980‟s, upon Cold War gradually gave way to environment of trust and globalization gained speed, there have been important changes in application of regional politics. By the phenomena of governance, local and central ...
 • Aydemir, Cahit; Karakoyu, İlhan (İnönü Üniversitesi /İİBF, 2010)
  Özet Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle artan bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin etkisiyle, bölgesel kalkınma yaklaşımında yeni arayış ve çabalar ...
 • Sarıgül Emek, Canan; Karakılçık, Yusuf (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Regional Development Projects (RDAs) which were autonomous governmental bodies firstly implemented in USA directly connected to the President after the Great Depression (1929) have become widespread in other countries. The ...
 • Okur Çakıcı, Fatma; Çakıcı, Ahmet Burhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Kadına yönelik şiddet ve özellikle aile içi şiddet temel insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olup, aslında kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. ...
 • Patır, Sait; Tetik, Nevzat (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Kriz önceden tahmin edilemeyen ve işletmeyi yok olmaya götürebilecek kadar güçlü olağan dışı bir oluşum ortamıdır. İşletmelerin bu olağan dışı duruma karşı önceden kendilerini hazır hale getirecek alt yapının oluşturulması ...
 • Gençtürk, Mehmet; Dalğar, Hüseyin; Yılmaz, Tayfun (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Financial crises are undesired situations which cause unfavorable results in every country it is experienced and it may also affects the other countries. Crises, which appear at different times in each country in the world, ...
 • Danacı, M. Cem; Duran, Abdullah (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Ülkemizin coğrafi alan olarak %60‟ın üzerinde bir bölümünün geri kalmış bölgeler statüsünde olduğu bir gerçektir. Ülkenin büyük bir kısmının bölgesel amaçlı çalışmaların kapsamında olması, bu alanların alt yapı sorunlarının ...
 • Ağır, Hüseyin; Peker, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  McKinnon-Shaw tarafından ileri sürülen ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde görülen finansal liberalizasyon hipotezi, finansal sektördeki kısıtların ve sınırlamaların ...
 • Doğan, Çetin; Koçyigit, Ali; Kılıç, M.Ercan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Döviz kuru rejimlerinin değişmesi rezerv talebini etkileyen faktörlerin zaman içinde çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Türkiye‟de de 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında rezerv birikimi çok daha hızlı bir şekilde ...
 • Bozdağ, Emre Güneşer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Çalışmada Pigou’nun özellikle istihdam kavramı reel ankes teorisi’nin küresel kriz çerçevesinde incelenecektir. Pigou’nun faydalar toplamı düşüncesi, küreselleşen ekonominin fırsatlarını onaylar nitelikteyken küresel krizin ...
 • Kakaliçoğlu, Cevahir (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Günümüz dünyasında tüketim, çağın en kuvvetli iktidar araçlarından biri konumuna ulaşmıştır. Küreselleşmeyle beraber iktidar, varlığının yerel çözümler kadar ulus aşırı politikalara da bağlı olduğunu bilir. Halkın, ...
 • Yaprak, Şenol (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Türkiye ile Avrupa Birliği ile arasındaki üyelik müzakerelerinde en sorunlu alanlardan biri kuşkusuz istihdam konusudur. Tam üyelik yolunda karşımıza çıkan engellerde, ülkemizin istihdam sorununu çözememesinin de etkisi ...
 • Gökocak, Abdulkadir; Gökpınar, Seher (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yeni ekonomik paradigma olarak işsizlik, ekonominin yapısı ne olursa olsun gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin en büyük problemidir. Ayrıca dünya ekonomisinin geleceğinde adından çok söz edilecek olan potansiyel ...
 • Çiftçi Yeşiltuna, Dilek (İnönü Üniversitesi /İİBF, 2010)
  Özet Yaşamın her alanında, küresel ilişki ve etkileşimin arttığı günümüzde, toplumların tanımlanmasında kullanılan önemli bir kavram da „tüketim‟ olmaktadır. Küresel sermayenin kendini tüketim üzerinden üretme stratejisine ...
 • Yörük, Nevin (İnönü Üniversite İktisati Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yaşanılan küresel finansal kriz, kredi, likidite ve güven krizine dönüşerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemiştir. Küresel finansal kriz ortamının yarattığı likidite darlığı ...
 • Göral, Emirhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından dünya tek kutuplu küresel siyasal düzene geçişi yaşadı ve ABD, Soğuk Savaş’ın galibi olarak tek kutuplu dünyanın süper gücü haline geldi. Ancak, realist temelli görüşlerin ...
 • Çakmak, Ahmet Ferda; Ofluoğlu, Gökhan; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Dünya genelinde 2007 yılında başlayarak, takip eden iki yılda etkilerini arttırarak devam ettiren ekonomik kriz, ülkemiz açısından da olumsuz etkilere yol açmıştır. Ekonomik krizde iktisadi ve sosyal yönden yaşanan olumsuz ...
 • Balcılar, Mehmet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This paper attempts an assessment of the relative importance of various shocks in accounting for output fluctuations in MENA countries. We decomposed macroeconomic shocks into country-specific, regional, and global sources, ...
 • Kesgingöz, Hayrettin; Bozgeyik, Yusuf (2009)
  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) önceleri gelişmiş ülkelerde yoğunlaşırken son birkaç on yıldan beri gelişmekte olan ülkeler de küresel DYSY pastasından gitgide daha fazla pay almaya başlamışlardır. Gelişmekte ...