DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alagöz, Ali; Bezirci, Muhammet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The basic principle of the economical development is to provide capital and technology acumulation spontaneously in country and transform these into investments towards specified plans for developing countries. Here, the ...
 • Danacı, M. Cem; Duran, Abdullah (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Ülkemizin coğrafi alan olarak %60‟ın üzerinde bir bölümünün geri kalmış bölgeler statüsünde olduğu bir gerçektir. Ülkenin büyük bir kısmının bölgesel amaçlı çalışmaların kapsamında olması, bu alanların alt yapı sorunlarının ...
 • Er, Selami (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Finansal piyasalar temelde fon arz ve talebi arasında aracılık üstlenen piyasalardır. Bu önemli fonksiyon kamunun ilgisini çektiğinden devletler bu sektörü kontrolleri altıda tutmak istemişlerdir. Ekonomide liberal anlayışın ...
 • Gündem, Fırat; Tunç, Ramazan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The purpose of this study is evaluating the global neoliberal economic approach towards the crisis which followed the financial liberalization policies in the context of suspicion. Neo-liberal economic policies creates ...
 • Karabulut, Recep; Solak, Bilal (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Finansman, işletmelerin kurulmasında ve faaliyetlerini devam ettirmesi sürecinde önemli bir rol oynar. 18.yy’da işletme finansmanı işletmelerin öz kaynaklarından sağlanmış fakat küreselleşme süreci ile birlikte, ülkeler ...
 • Anis İmad El; Hamed, Ashraf (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Abstract The reform movements that have swept across the Middle East and North Africa (MENA) since December 2010 are transforming the region’s political landscape. The Arab Spring has now reached a critical stage for ...
 • Ağça, Fehmi (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Through the regional economic and political integrations, developing states may reach the ability to counter the negative consequences of the liberalization. Taking a greater responsibility and power in the regional ...
 • Kar, Muhsin; Ağır, Hüseyin; Peker, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The relationship between financial development and economic growth has been one of the hotly debated issues whether the financial sector actually contributes to the real sector in the process of economic development among ...
 • Parlakkaya, Raif; Çetin, Hüseyin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The recent financial crisis has led to a major debate on fair value accounting(FVA). Did FVA play an important role in the recent crisis? Many critics have argued that FVA has significantly contributed to the financial ...
 • Çivi, Halil; Özdemir, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The concept of geo-strategy has been replaced by the term “geo-economics” implying that states struggle for more energy and consequently more economics power instead of acquiring more territory. The most important ingredient ...
 • Güngör, Kamil (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Taxes are a significant tool to manage an country’s economy and affect total GDP. International financial crisis and the following economic recession have had a severe impact on tax incomes that led to substantial budget ...
 • Dinç, Ahmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD‘de başlayan kredi krizinin finans piyasalarına yansımasıyla dalganın boyu krizi globalleştirdi. Birçok bankalar tarihe karıştı, ülkeler batma noktasına geldi. Bu çalışmamızda global ...
 • Baldemir, Ercan; Kesbiç, Cüneyt Yenal; İnci, Mustafa (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global financial crisis effected tourism sector such as all sectors in the economy. Especially in the USA and European Union, the negative effects of living depression on personal incomes resulting from the growth slumps ...
 • Keskin, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This study aims to analyze the relationship between income distribution and economic growth. It also investigates any certain level of income distribution which provides maximum economic growth. The Gini coefficients and ...
 • Okur Çakıcı, Fatma; Çakıcı, Ahmet Burhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Kadına yönelik şiddet ve özellikle aile içi şiddet temel insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olup, aslında kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. ...
 • Komeil, Tayebi; Moslem, Alboosoveilem; Fattaneh, Soheili (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  his paper has investigated the money demand for Australia economy in 1974 -2007 and the affects of financial crisis on money demand and its changes on real income, inflation and exchange rate. Also this studies the trend ...
 • Yılmaz, Cengiz; Eleren, Ali; İlter, Berfu (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Globalization and the world trade agreement affected the equations in the world trade; and disrupted the existing trade balances severally on the behalf of some Asian countries; mainly China, and against to the western ...
 • Unknown author (İnönü Üniversitesi y, 2020)
 • Tekin, Mahmut; Şahin, Şenol; Kuzu, Ömür Hakan; Karahan, Mehmet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  İşletmelerin değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri için ekonomilerde ve sektörlerde yaşanan krizleri yönetebilmeleri gereklidir. İşletmeler, krizlerdeki tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmek için sürekli ...
 • Gençtürk, Mehmet; Dalğar, Hüseyin; Yılmaz, Tayfun (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Financial crises are undesired situations which cause unfavorable results in every country it is experienced and it may also affects the other countries. Crises, which appear at different times in each country in the world, ...