DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Parlakkaya, Raif; Çetin, Hüseyin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The recent financial crisis has led to a major debate on fair value accounting(FVA). Did FVA play an important role in the recent crisis? Many critics have argued that FVA has significantly contributed to the financial ...
 • Çivi, Halil; Özdemir, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The concept of geo-strategy has been replaced by the term “geo-economics” implying that states struggle for more energy and consequently more economics power instead of acquiring more territory. The most important ingredient ...
 • Güngör, Kamil (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Taxes are a significant tool to manage an country’s economy and affect total GDP. International financial crisis and the following economic recession have had a severe impact on tax incomes that led to substantial budget ...
 • Dinç, Ahmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD‘de başlayan kredi krizinin finans piyasalarına yansımasıyla dalganın boyu krizi globalleştirdi. Birçok bankalar tarihe karıştı, ülkeler batma noktasına geldi. Bu çalışmamızda global ...
 • Baldemir, Ercan; Kesbiç, Cüneyt Yenal; İnci, Mustafa (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global financial crisis effected tourism sector such as all sectors in the economy. Especially in the USA and European Union, the negative effects of living depression on personal incomes resulting from the growth slumps ...
 • Keskin, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This study aims to analyze the relationship between income distribution and economic growth. It also investigates any certain level of income distribution which provides maximum economic growth. The Gini coefficients and ...
 • Okur Çakıcı, Fatma; Çakıcı, Ahmet Burhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Kadına yönelik şiddet ve özellikle aile içi şiddet temel insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olup, aslında kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. ...
 • Komeil, Tayebi; Moslem, Alboosoveilem; Fattaneh, Soheili (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  his paper has investigated the money demand for Australia economy in 1974 -2007 and the affects of financial crisis on money demand and its changes on real income, inflation and exchange rate. Also this studies the trend ...
 • Yılmaz, Cengiz; Eleren, Ali; İlter, Berfu (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Globalization and the world trade agreement affected the equations in the world trade; and disrupted the existing trade balances severally on the behalf of some Asian countries; mainly China, and against to the western ...
 • Unknown author (İnönü Üniversitesi y, 2020)
 • Tekin, Mahmut; Şahin, Şenol; Kuzu, Ömür Hakan; Karahan, Mehmet (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  İşletmelerin değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri için ekonomilerde ve sektörlerde yaşanan krizleri yönetebilmeleri gereklidir. İşletmeler, krizlerdeki tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmek için sürekli ...
 • Gençtürk, Mehmet; Dalğar, Hüseyin; Yılmaz, Tayfun (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Financial crises are undesired situations which cause unfavorable results in every country it is experienced and it may also affects the other countries. Crises, which appear at different times in each country in the world, ...
 • Albayrak, Haydar (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Kamu görevlilerinin faaliyetlerindeki verimlilik ve etkililik göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde, özel kuruluşlarda olduğu gibi, bireysel performans ölçümünün kullanılmasına yönelik olarak son yıllarda ...
 • Önen, S.Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  kabul edile Kamu yönetiminin dünyada küreselleşmeye bağlı olarak başta ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel alanlarda yaşanan değişimlere karşı direnmesi pek mümkün gözükmemektedir.Devletin katı merkeziyetçi yapısını esas ...
 • Akbıyık, Nihat (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Sosyal hayatı oluşturan faktörler arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla bir toplumun iktisadi davranış kalıpları büyük ölçüde o toplumun sosyo- kültürel anlayışından etkilenir. Buradan hareketle, bizim ...
 • Tunçsiper, Bedriye; Mutlu, Abdullah; Ertem,Hasan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Türkiye ekonomisinde istihdamın çoğunluğunu, tüm dünyada olduğu gibi KOBİ‟ler oluşturmaktadır. KOBİ‟lerin ekonomimizdeki yeri ve önemi dikkate alındığında esnek ve ekonomik ortama hemen tepki verebilen yapıdaki özellikte ...
 • Demez, Selim; Bayat, Tayfur; Doğan, Çetin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Globalization at the time liberalization of capital movements, financial instruments and the rising diversity of technological innovation through the development of investment opportunities and making a more reliable, ...
 • Patır, Sait; Tetik, Nevzat (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Kriz önceden tahmin edilemeyen ve işletmeyi yok olmaya götürebilecek kadar güçlü olağan dışı bir oluşum ortamıdır. İşletmelerin bu olağan dışı duruma karşı önceden kendilerini hazır hale getirecek alt yapının oluşturulması ...
 • Palabıyık, Adem (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The economic crisis, which first emerged as a financial crisis, than turned into a global crisis caused important impacts and infractions on the line of the international policies of the states. As for in Turkey, during ...
 • Soysal, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  In Turkey as well as all over the world, crisis which began to show itself especially after 1980’s more, and accelerated with globalization has important effects on SME’s which has an important place on both numbers and ...