DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Miriam, Farhi-Rodrig (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The accelerated evolvement of the global community leads to great achievements, but brings with it great risks and difficulties. In the aftermath of 9/11, the fragility of the open society and of the global village became ...
 • Eroğlu, Ömer; Çıtozı Kaçanı, Miranda (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  This project analysis the interest rates spread in the banking system in Albania. It presents some literature review on interest rates spreads of the banking system then it goes into empirical analysis of the analysis in ...
 • Yurdigül, Yusuf; Zinderen, İ.Etem (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Toplumsal ve bireysel kimliklerin kurulması noktasında etkisini her geçengün arttıran medya, iletişim teknolojilerinin yoğun etkisine maruz kalan günümüz toplumunda cinselkimliği şekillendiren önemli bir araçtır. Çalışma ...
 • Doğan, Çetin; Koçyigit, Ali; Kılıç, M.Ercan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Döviz kuru rejimlerinin değişmesi rezerv talebini etkileyen faktörlerin zaman içinde çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Türkiye‟de de 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında rezerv birikimi çok daha hızlı bir şekilde ...
 • Akbıyık, Nihat; Şahin, Levent (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  A micro credit is given only poor people. The aim of this credit is the raising of poor people’s income. It’s not necessary to guarantee for this credit. The other aim of this credit is to preside justice of income in the ...
 • Karakılçık, Yusuf; Koç, Ferda (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye‟nin doğal ve ekolojik hazinelerinden birini oluşturan Munzur Suyu ve Vadisi ile bu suyun beslendiği-beslediği alan halen “doğal sit alanı” konumundadır. Gerek su kaynağının doğal özellikleri ve gerekse sadece ...
 • Acim, Server (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  BİRAZ DAHA DETAY Ülkemizde Müzik adına eğitim veren kurumlarda (Müzik Öğretmenliği Programları, Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik Bölümleri, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi gibi adlarla ...
 • Acim, Server (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  Müziksel Okuma Parçaları kitabıyla, müzik öğretmenlerinin, iki vuruşlu, üç vuruşlu ve dört vuruşlu ölçü kategorisindeki yapılarda, vuruş birim süresinin dörtlük olmasının yanı sıra sekizlik de olabileceğini veya ikilik de ...
 • Önür, Nimet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küresel dünyada ulus devletler üzerine getirilen tahribatların rasyonalitesi medya ile dolaşıma giren söylemler üzerinden kurulmaktadır. Medya şirketleri, tekelleşme ve konglemerat yapılaşmaları içindedirler. Ekonomik ...
 • Arıkan, Zeynep; Bahce, Abdullah Burhan; Sirkeci, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Approximately 20-25 years before the present global crisis conditions; research institutions made remarkable estimations which notice “…not to expect any contributions from the state and large scale industry in the near ...
 • Koçak, Yüksel; Beşli ,Burçin; Çiçek, Atıl Cem (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Çalışmanın konusu, Ombudsmanlık kurumunun Türkiye’ye uygulanabilirliği hakkındadır. Çalışmanın amacı, Kamu denetçiliği yasa tasarısında uygulama aşamasında tartışma konusu olabilecek muhtemel konulara dikkat çekek ve henüz ...
 • Küçük, Yalçın; Özata, Erkan; Yıldırım, Selim; Yıldırım, Zekeriya (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The idea that financial crisis can be transmitted to other countries is relatively a new concept for economists. Although Great Depression certainly had contagious elements, this concept is taken seriously only recently ...
 • Akbaş, Zafer (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu‟da meydana gelen değişimin nedenlerini, sürecin işleyişini ve muhtemel sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, Ortadoğu‟daki ekonomik, politik ve sosyal duruma odaklanılmıştır. ...
 • Karabulut, Kerem (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The developments in Turkish Economy between the years 1980-1990 are denominated as “Özal Term”. Both the role of Turgut Özal in 1980‟s decisions and being the prime minister in 1983 made this term mentioned with his name. ...
 • Karadağ, Ahmet; Bakan, Selahaddin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Although of great importance in terms of democracy, civil society does not primarily mean a democratic structuring. Civil society emerged as supporting element for democratic system in Western European Countries and it may ...
 • Pouya, Sima (İnönü Ünverstesi Yayınları, 2020)
  PRESENTATION Landscape architecture, as a branch of science, deals with fields of design, planning, and management by combining science, art, engineering, and technology and taking into account natural, cultural and ...
 • Özberk, Nejdet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme süreciyle beraber cografi sınırlar önemini yitirmekle kalmamakta devletin kentleşme hareketlerini yönlendirme kabiliyeti de zayıflatmaktadır. Bu arada, kentleşme politikaları da ütopik projelere dönüşmektedir. ...
 • Aytun, Uğur (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Parlementer sistemlerde seçim zamanlarının içselliği ve para ve maliye politikalarının seçim dönemlerinde mevcut iktidar tarafından yeniden seçilme olasılığını artıran araçlar olarak kullanılması noktasında, literatürde ...
 • Aydın, Halil İbrahim; Değerli, Ahmet; Özlü, Pınar (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This paper uses over-the-counter currency options data to investigate market expectations on Turkish Lira-U.S. Dollar exchange rate. We extract option implied density functions to examine the evolution of market sentiment ...
 • Ataman, Muhittin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Türk dış politikasındaki en önemli değişim Özal döneminde ekonomik alanda gerçekleşti. Gözlemcilerin büyük kısmı Özalist Türkiye’nin ekonomik dış politika uygulamasında oldukça başarılı olduğunda hemfikirdirler. 24 Ocak ...