DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zekey, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The world economy has been faced with deep economic crisis since the second half of 2008. The underdeveloped and developing countries are under the threat of global seasonal change together with this crisis. The problem ...
 • Kara, Zülküf (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme kavramı, bir taraftan dünyanın mekansal ve zamansal yakınlaşması kavramı ile tanımlanırken, diğer taraftan, ekonomik, siyasal, kültürel düzlemde toplumsal değişmeye ilişkin tartışmaların arka planını ...
 • Kırımhan, Metin (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Bu çalışmada Türkiye’nin kara sınırları ve kara sınır kentlerimize ait kentsel özelliklerin taşıdığı önem ortaya koyulmuştur. Konu ile ilgili yazılı ve görsel bilgi kaynaklarından yararlanılmış, istatistikî veriler ...
 • Arslan, İbrahim; Bozkurt, Cuma (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The capitalist system is experiencing the most serious crisis since the Great Depression. This crisis is international and affecting working people in every country of the world. More than 50 million people lost their jobs ...
 • Yücel, Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Lojistik Dünyamızda hızlı bir teknolojik ve ekonomik gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, küreselleşme dediğimiz olguyu her geçen gün daha da ileriye götürmektedir. Böylelikle rekabet ortamı da küresel düzeye taşınmaktadır. ...
 • Akbaş, Zafer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel ekonomik kriz uluslararası düzenin aktörlerinin gözünü enerji kaynaklarına çevirmiştir. Devletler finansal krizi aşmak çeşitli yöntemlere başvurmaya başlamıştır. Bu bağlamda ekonomik yapıların güçlendirilmesi ...
 • Birdişli, Fikret (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Finans piyasalarının gelişmesiyle yatırımcılarla kurumlar arasındaki bilgi boşluluğunu doldurmak amacıyla Kredi Derecelendirme Kuruluşları (KDK) ortaya çıkmıştır. Yatırım güvenliğini sağlamak amacıyla borç verenler ...
 • Çolakoğlu, Nurdan; Dilek, Serkan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global financial crisis which began with high default rates on subprime and adjustable rate mortgages, developed in 2007 and became visible after the crash of Lehman Brothers in 2008. Like other financial crisis, it caused ...
 • Özkan, Gökhan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küresel finansal kriz, uluslararası finans ve para sisteminin yeniden yapılandırılması tartışmalarını başlatmıştır. Bu bildiri, küresel krizin uluslararası para sisteminin yeniden yapılandırılması sürecine etkilerini ...
 • Yörük, Nevin (İnönü Üniversite İktisati Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yaşanılan küresel finansal kriz, kredi, likidite ve güven krizine dönüşerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemiştir. Küresel finansal kriz ortamının yarattığı likidite darlığı ...
 • Danacı, Cem M.; Ceyhan, Mehtap (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  There are a lot of macroeconomic reasons leading up to occur the crisis which has begun in ABD mortgage sector in June 2007 and attained a global dimension in September 2008. In order to lessen effects of the crisis which ...
 • Sakarya, Şakir; Kutukız, Doğan; Ülker, Yakup (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The idea of bad governance which is considered one of the most important reasons lying behind the global crises and enterprise scandals revealed how important good corporate governance is. There have been developments in ...
 • Öztürk, Musa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Küreselleşme, yol açmış olduğu sonuçlar itibarıyla ekonomiden siyasete, ekolojiden biyolojiye kadar pek çok bilim dalını ilgilendiren bir değişim sürecidir. Küreselleşme bir yandan yerel üzerinde evrensel olanın ...
 • Çakmak, Ahmet Ferda; Ofluoğlu, Gökhan; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Dünya genelinde 2007 yılında başlayarak, takip eden iki yılda etkilerini arttırarak devam ettiren ekonomik kriz, ülkemiz açısından da olumsuz etkilere yol açmıştır. Ekonomik krizde iktisadi ve sosyal yönden yaşanan olumsuz ...
 • Serin, Z.Vildan; Oktay, Beyza (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Son küresel krizin ardından, küresel yönetişimde gelişmekte olan ülkelerin sürece daha etkin katılacağı yeni bir yapılanmanın gerekliliği gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin dominant olduğu bir uluslararası ...
 • Ergün , Suzan; Gökdemir, Levent (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  2007 yılının ortalarında ABD’de başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan küresel kriz aradan geçen dört buçuk yıla ve devletlerin uyguladıkları her türlü para ve maliye politikalarına ...
 • Bozdağ, Emre Güneşer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Çalışmada Pigou’nun özellikle istihdam kavramı reel ankes teorisi’nin küresel kriz çerçevesinde incelenecektir. Pigou’nun faydalar toplamı düşüncesi, küreselleşen ekonominin fırsatlarını onaylar nitelikteyken küresel krizin ...
 • Narin, Müslüme; Özer, Aslı (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Since the great depression in1929, today world economy has faced with the largest and the deepest crisis. The economic crisis, which started in the middle of 2007 at financial markets, has turned into dramatic occasion in ...
 • Ay, Hakkı M.; Şahbaz, Nazan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The budget includes revenues and expenditures of the state, as the quality and quantity can vary over time. The point and importance of the state's at economy, affects of public finances point and importance. Applied ...
 • Erkul, Hüseyin; Arpacı, Işıl (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Osmanlı‟dan borçlu bir hazine devralan Cumhuriyet‟in, ekonomi politikası Osmanlı‟dan alınan dersle, “bağımsızlık” ve “kendine yeterlik” temeline oturtulmuştur. Sosyalist ekonomi ile serbest piyasa ekonomisinin sentezine ...