DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sakarya, Şakir; Kutukız, Doğan; Ülker, Yakup (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The idea of bad governance which is considered one of the most important reasons lying behind the global crises and enterprise scandals revealed how important good corporate governance is. There have been developments in ...
 • Öztürk, Musa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Küreselleşme, yol açmış olduğu sonuçlar itibarıyla ekonomiden siyasete, ekolojiden biyolojiye kadar pek çok bilim dalını ilgilendiren bir değişim sürecidir. Küreselleşme bir yandan yerel üzerinde evrensel olanın ...
 • Çakmak, Ahmet Ferda; Ofluoğlu, Gökhan; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Dünya genelinde 2007 yılında başlayarak, takip eden iki yılda etkilerini arttırarak devam ettiren ekonomik kriz, ülkemiz açısından da olumsuz etkilere yol açmıştır. Ekonomik krizde iktisadi ve sosyal yönden yaşanan olumsuz ...
 • Serin, Z.Vildan; Oktay, Beyza (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Son küresel krizin ardından, küresel yönetişimde gelişmekte olan ülkelerin sürece daha etkin katılacağı yeni bir yapılanmanın gerekliliği gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin dominant olduğu bir uluslararası ...
 • Ergün , Suzan; Gökdemir, Levent (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  2007 yılının ortalarında ABD’de başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan küresel kriz aradan geçen dört buçuk yıla ve devletlerin uyguladıkları her türlü para ve maliye politikalarına ...
 • Bozdağ, Emre Güneşer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Çalışmada Pigou’nun özellikle istihdam kavramı reel ankes teorisi’nin küresel kriz çerçevesinde incelenecektir. Pigou’nun faydalar toplamı düşüncesi, küreselleşen ekonominin fırsatlarını onaylar nitelikteyken küresel krizin ...
 • Narin, Müslüme; Özer, Aslı (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Since the great depression in1929, today world economy has faced with the largest and the deepest crisis. The economic crisis, which started in the middle of 2007 at financial markets, has turned into dramatic occasion in ...
 • Ay, Hakkı M.; Şahbaz, Nazan (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The budget includes revenues and expenditures of the state, as the quality and quantity can vary over time. The point and importance of the state's at economy, affects of public finances point and importance. Applied ...
 • Erkul, Hüseyin; Arpacı, Işıl (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Osmanlı‟dan borçlu bir hazine devralan Cumhuriyet‟in, ekonomi politikası Osmanlı‟dan alınan dersle, “bağımsızlık” ve “kendine yeterlik” temeline oturtulmuştur. Sosyalist ekonomi ile serbest piyasa ekonomisinin sentezine ...
 • Akbıyık, Nihat; Koç, Muzaffer (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  There is a close relationship between social policy and economics. Economic policy is an important factor in shaping social policy. Similarly, social policy has economic functions, too. Today, globalization tends to transform ...
 • Akcagündüz, Emre (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Governance “ is a term that was generated to overcome destructive effects of globalisation on administrative process of state.Governance is defined as “ a structure or system which is formed by collective effords of related ...
 • Aydın, A. Fahimi; Şahin, Levent (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  In the recent years, the excessive increase of the oil prices in international markets is the one of the most important problems in the developed or developing economies. For the continuous economic development, sustainable ...
 • Altıok Gürel, Pınar (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Government is t he basic power which defines the dominant economic system. It accomplish the full system by applying economic policy and regacy, administrative regulations. In the ancient history of capitalization, the ...
 • Tek, Murat; Çift, Deniz Yeşim (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme sürecinde kamunun öneminin azaldığı ve devletin küçüldüğü tartışmaları sıklıkla dile getirilmektedir. Devletin küçülmesinin doğrudan sonuçlarından biri de kamusal istihdamın giderek azalması olmaktadır. Söz ...
 • Özdemir, Hakan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Bu çalışmada küreselleşme ile ulus devletin etkileşiminin ve ulus devletin küreselleşme sürecinde akıbetinin, küreselleşme tartışmalarında yer alan gruplardan olan “Dönüşümcüler”in cephesinden ortaya konması ...
 • Aktaş Polat, Yeliz (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme olgusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal yapıyı derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Ekonomik, toplumsal ve siyasal ölçekte yaşanan bu dönüşüm kentsel iç mekânın ...
 • Topal, Abdulkadir; Bilgili, Muhamed Yunus (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  En basit tanımla zaman ve mekân sıkışması olarak tanımlanan küreselleşme süreci, ülkelerin ekonomik, siyasi ve toplumsal yapılarını etkilemektedir. Küreselleşme süreci sadece ekonomik, siyasi ve toplumsal yapıları ...
 • Birekul, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Günümüzde sosyal bilimler için ayrı bir önemi ihtiva eden “küreselleşme” kavramı bir taraftan ortak bir kültürle dünya toplumlarının birbirine benzeşme süreçlerini ve buna bağlı olarak da tek bir global kültürün ortaya ...
 • Ekici, Süleyman (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme hayatımızda etkisinden kaçamayacağımız bir gerçek haline gelmiştir. Siyasal partiler demokratik hayatın vazgeçilmez, yeri doldurulamaz birkaç kurumundan biridir. Siyasal partiler toplumda meydana gelen ...
 • Kakaliçoğlu, Cevahir (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Günümüz dünyasında tüketim, çağın en kuvvetli iktidar araçlarından biri konumuna ulaşmıştır. Küreselleşmeyle beraber iktidar, varlığının yerel çözümler kadar ulus aşırı politikalara da bağlı olduğunu bilir. Halkın, ...