DSpace Repository

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing E-Kitap, Diğer Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tek, Murat; Çift, Deniz Yeşim (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme sürecinde kamunun öneminin azaldığı ve devletin küçüldüğü tartışmaları sıklıkla dile getirilmektedir. Devletin küçülmesinin doğrudan sonuçlarından biri de kamusal istihdamın giderek azalması olmaktadır. Söz ...
 • Özdemir, Hakan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Bu çalışmada küreselleşme ile ulus devletin etkileşiminin ve ulus devletin küreselleşme sürecinde akıbetinin, küreselleşme tartışmalarında yer alan gruplardan olan “Dönüşümcüler”in cephesinden ortaya konması ...
 • Aktaş Polat, Yeliz (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme olgusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal yapıyı derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Ekonomik, toplumsal ve siyasal ölçekte yaşanan bu dönüşüm kentsel iç mekânın ...
 • Topal, Abdulkadir; Bilgili, Muhamed Yunus (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  En basit tanımla zaman ve mekân sıkışması olarak tanımlanan küreselleşme süreci, ülkelerin ekonomik, siyasi ve toplumsal yapılarını etkilemektedir. Küreselleşme süreci sadece ekonomik, siyasi ve toplumsal yapıları ...
 • Birekul, Mehmet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Günümüzde sosyal bilimler için ayrı bir önemi ihtiva eden “küreselleşme” kavramı bir taraftan ortak bir kültürle dünya toplumlarının birbirine benzeşme süreçlerini ve buna bağlı olarak da tek bir global kültürün ortaya ...
 • Ekici, Süleyman (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme hayatımızda etkisinden kaçamayacağımız bir gerçek haline gelmiştir. Siyasal partiler demokratik hayatın vazgeçilmez, yeri doldurulamaz birkaç kurumundan biridir. Siyasal partiler toplumda meydana gelen ...
 • Kakaliçoğlu, Cevahir (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Günümüz dünyasında tüketim, çağın en kuvvetli iktidar araçlarından biri konumuna ulaşmıştır. Küreselleşmeyle beraber iktidar, varlığının yerel çözümler kadar ulus aşırı politikalara da bağlı olduğunu bilir. Halkın, ...
 • Tuncel, Gökhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Özet Zamanın kısalması ve mekanın daralmasını içinde barındıran küreselleşme süreci dünyada ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanda büyük değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küreselleşme; kavram olarak onun bir zorunluluk ve bütün insanlık için faydaları dokunan bir yapılaşma olduğunu savunanlar ile; insanlığın gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, insanlık adına bir çok değer kaybının ...
 • Kartalcı, Kadir (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Bu makalede; küreselleşme ve kamu mali yönetimine etkileri tartışılmıştır. Özellikle küreselleşmenin vergileme, performans esaslı bütçeleme, mali şeffaflık, hesap verme sorumluluğu ve mali disiplinle karşılıklı ...
 • Bakan, Selahaddin; Tuncel, Gökhan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Ulus devletin ortaya çıkmasında ve uluslararası sistemin belirleyici aktörü olmasında önemli bir rol oynayan kapitalizm zamanla ulus devletin yapısal ve işlevsel olarak sorgulanmasına ve egemenlik alanın aşınmasına zemin ...
 • Miriam, Farhi-Rodrig (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The accelerated evolvement of the global community leads to great achievements, but brings with it great risks and difficulties. In the aftermath of 9/11, the fragility of the open society and of the global village became ...
 • Eroğlu, Ömer; Çıtozı Kaçanı, Miranda (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  This project analysis the interest rates spread in the banking system in Albania. It presents some literature review on interest rates spreads of the banking system then it goes into empirical analysis of the analysis in ...
 • Yurdigül, Yusuf; Zinderen, İ.Etem (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Toplumsal ve bireysel kimliklerin kurulması noktasında etkisini her geçengün arttıran medya, iletişim teknolojilerinin yoğun etkisine maruz kalan günümüz toplumunda cinselkimliği şekillendiren önemli bir araçtır. Çalışma ...
 • Doğan, Çetin; Koçyigit, Ali; Kılıç, M.Ercan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Döviz kuru rejimlerinin değişmesi rezerv talebini etkileyen faktörlerin zaman içinde çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Türkiye‟de de 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında rezerv birikimi çok daha hızlı bir şekilde ...
 • Akbıyık, Nihat; Şahin, Levent (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  A micro credit is given only poor people. The aim of this credit is the raising of poor people’s income. It’s not necessary to guarantee for this credit. The other aim of this credit is to preside justice of income in the ...
 • Karakılçık, Yusuf; Koç, Ferda (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Türkiye‟nin doğal ve ekolojik hazinelerinden birini oluşturan Munzur Suyu ve Vadisi ile bu suyun beslendiği-beslediği alan halen “doğal sit alanı” konumundadır. Gerek su kaynağının doğal özellikleri ve gerekse sadece ...
 • Acim, Server (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  BİRAZ DAHA DETAY Ülkemizde Müzik adına eğitim veren kurumlarda (Müzik Öğretmenliği Programları, Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik Bölümleri, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi gibi adlarla ...
 • Acim, Server (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  Müziksel Okuma Parçaları kitabıyla, müzik öğretmenlerinin, iki vuruşlu, üç vuruşlu ve dört vuruşlu ölçü kategorisindeki yapılarda, vuruş birim süresinin dörtlük olmasının yanı sıra sekizlik de olabileceğini veya ikilik de ...
 • Önür, Nimet (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Küresel dünyada ulus devletler üzerine getirilen tahribatların rasyonalitesi medya ile dolaşıma giren söylemler üzerinden kurulmaktadır. Medya şirketleri, tekelleşme ve konglemerat yapılaşmaları içindedirler. Ekonomik ...