DSpace Repository

Tarımsal gelişme ve kalkınma sorunu: Sektörel politikalar ve işsizlikle mücadele

Show simple item record

dc.contributor.author Uzun, Adem
dc.contributor.author Güney, Alptekin
dc.contributor.author Duran, Selman
dc.date.accessioned 2019-06-25T11:53:58Z
dc.date.available 2019-06-25T11:53:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Uzun, A. Güney, A. Duran, S. (2009). Tarımsal gelişme ve kalkınma sorunu: Sektörel politikalar ve işsizlikle mücadele. 1-25 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12069
dc.description.abstract Since the industrial revolution the most important research topics are focused on production increase and costs reduction. The arguments which were proposed by international trade and development theories could not provide reconstruction of the developing countries. While developing countries were trying to combat their own inadequacy, they waited the way out from miraculous ways such as the comparatively cheap labor, raw material exports, intermediate goods and assembly industry.The countries which have a great potential in agricultural areas such as Turkey could not even use their potential. Because the agriculture always has been thrown into the second plan and the source of development has been looked into the industry. Although the agricultural sector has a great potential as can not be neglected for Turkey, its contribution to GDP is really very small. However, 42% of active population still has worked into the agricultural sector. To be neglecting of the agricultural sector which is attracted attention by its contribution to employment and its minimalist aspect against effects of the crisis is not seen as beneficial for Turkey. The Privatization and liberalization policies of the governments especially emerged in recent years make Turkish agricultural sector dependent to outward and bring it in a situation as the market of developed countries. tr_TR
dc.description.abstract Sanayi devriminden bugüne araştırmaların en önemli konuları üretim artışı ve maliyet düşüşü üzerine yoğunlaşmıştır. Uluslararası ticaret ve kalkınma teorilerinin önerdiği argümanlar gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını ve gelişmelerini bir türlü sağlayamamıştır. Gelişmekte olan ülkeler kendi yetersizlikleriyle mücadele etmeye çalışırken, çareyi karşılaştırmalı üstün oldukları ucuz işgücü, hammadde ihracatı, ara mal ve montaj sanayi gibi mucizevi yöntemlerden beklediler. Türkiye gibi tarımsal alanda büyük potansiyele sahip ülkeler dahi bu potansiyelini kullanamamıştır. Çünkü tarım hep ikinci plana atılarak, gelişmenin kaynağı sanayide aranmıştır. Türkiye için tarım sektörü ihmal edilemeyecek kadar büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, gayrisafi milli hasılaya katkısı gerçekten çok küçüktür. Ancak aktif nüfusun % 42‟si hâlen tarım sektöründe çalışmaktadır. istihdama-işsizliğe katkısı ve krizlerin etkilerini hafifletici özelliğiyle de dikkat çeken tarım sektörünün ihmal edilmesi ülkemiz açısından yararlı görülmemektedir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan özelleştirme ve liberalleştirme politikalarının tarım sektörünü dışa bağımlı, ithalatçı ve gelişmiş ülkelerin pazarı durumuna getirmesi kaçınılmazdır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tarım tr_TR
dc.subject Kalkınma tr_TR
dc.subject Politika tr_TR
dc.subject Gıda Güvenliği tr_TR
dc.subject Agriculture tr_TR
dc.subject Development tr_TR
dc.subject Politics tr_TR
dc.subject Food Safety tr_TR
dc.title Tarımsal gelişme ve kalkınma sorunu: Sektörel politikalar ve işsizlikle mücadele tr_TR
dc.title.alternative Agricultural Growth and Development Issue: Sectoral Policies and Combating Unemployment tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 25 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record