DSpace Repository

Yeni nato ve stratejileri

Show simple item record

dc.contributor.author Can, Fuat
dc.contributor.author Karakuzu, Özkan
dc.date.accessioned 2019-06-25T12:23:33Z
dc.date.available 2019-06-25T12:23:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Can, F. Karakuzu, Ö. (2010). Yeni nato ve stratejileri. 1-13 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12074
dc.description.abstract ÖZET Soğuk savaş bittiğine göre NATO‟nun da misyonu bitecektir gibi soğuk savaş sonrasında bir varsayım ortaya çıkmış olabilir. Ancak durum öyle olmamıştır. Yeni güvenlik algısına göre dünyaya karşı tehditler değişmiş ve NATO da değişime uğramıştır. Sovyetler Birliği‟nin yıkılışından beri NATO kendini yeni stratejik konseptle yeniden dizayn etmektedir. Bu süreç NATO‟ya üye ülkelerinin artması, faaliyet alanlarının dışında da etkinlik, daha geniş ortaklık arayışları, meydana gelebilecek tehditleri öngörebilme gibi değişiklikler meydana getirmiştir. Üye ülkeler şimdilerde daha fazla terör, enerji kırılganlığı, kitle imha silahlarının güçlendirilmesi ve siber saldırılardan endişe duymaktadır. Fransa‟nın NATO‟nun askeri kanadından çekilmesinden 40 yıldan fazla bir süre sonra NATO‟ya tam olarak katılımı NATO‟nun misyonu bittiği şöyle dursun NATO‟nun bu günlerdeki öneminin bir göstergesidir. Fransa‟nın bu davranışı NATO‟nun gittikçe artan küresel potensiyeliyle onun çok önemli bir siyasi rolünün olduğunu vurgulamaktadır. NATO şimdi çatışmalara, savaşlara ve terör faaliyetlerine karşı caydırıcı bir varlık, enerji güvenliği, barışı koruma gibi görevleri üstlenmiştir. Türkiye dünyanın en karmaşık bölgelerinden birine, ortadoğuya, komşuluğu ve enerji koridorunda olması nedeniyle en önemli konumdaki NATO üyelerinden biridir. Böylece NATO‟nun içinde Türkiye‟nin önemi gittikçe artmaktadır. Bu araştırmada NATO‟nun şimdi ve yakın gelecekte takınacağı roller incelenecektir. tr_TR
dc.description.abstract After cold war, maybe an assumption emerged like that “The cold war was over so was NATO‟s mission too. However, it wasn‟t so. According to a new security perception, threat against world has been changed  İnönü Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı yüksek lisans öğrencisi  İnönü Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı yüksek lisans öğrencisi 476 and so has NATO. It has been re-designing itself since the Soviet Union's collapse, with a new Strategic Concept. This process brought about changes such as NATO's expansion of its membership, involvement in out-of-area operations, pursuit of wider partnership arrangements and recognition of emerging threats. Member countries recently have more concerned about terrorism, energy vulnerabilities, the proliferation of weapons of mass destruction, and about cyber attacks. After more than 40 years of abstention, France's decision to return to full participation in NATO's integrated military structures can be indication of importance of NATO these days yet alone NATO‟s mission is over. France's conduction emphasized NATO's vital political role as a regional alliance with growing global potential. Now, NATO taking over deterrence presence against conflicts, wars, and terrorism activities, energy security, cyber defense, protects peace, and so on. Turkey is one of the most important positions in the NATO members concerning energy security and protector power inasmuch as it is on the energy corridor and next to Middle East, one of the most volatile regions of the world. Accordingly, importance of Turkey in the NATO is increasingly enhancing. It will be analyzed NATO‟s present and near future roles in this study. KEY WORDS: NATO, Cold War, Cyber attack, Recent NATO‟s mission, Radar Systems Giriş Biz insanlar tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Nato tr_TR
dc.subject soğuk savaş tr_TR
dc.subject siber saldırı tr_TR
dc.subject yeni nato konsepti tr_TR
dc.subject radar sistemleri tr_TR
dc.title Yeni nato ve stratejileri tr_TR
dc.title.alternative Recent nato and ıts strategies tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 13 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record