DSpace Repository

Yerel yönetimlerde e-devlet uygulamaları ve yerel demokrasiye katkıları

Show simple item record

dc.contributor.author Yeşilorman, Mehtap
dc.date.accessioned 2019-06-26T10:08:21Z
dc.date.available 2019-06-26T10:08:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yeşilorman, M. (2010). Yerel yönetimlerde e-devlet uygulamaları ve yerel demokrasiye katkıları. 1-15 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12102
dc.description.abstract Yerel yönetimler, demokrasinin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan yönetsel birimlerdir. Nitekim bilim adamlarının önemli bir kısmı yerel yönetimleri, demokrasinin okulu olarak görmektedirler. Merkezi yönetimlere kıyasla mekânsal açıdan halkla daha yakın ilişkiler içerisinde olması, yerel yönetimlerin demokratikleşme ve siyasal katılım açısından önemini bir kat daha arttırmaktadır. Öte yandan, e-devlet uygulamalarının gerek ülke ve gerekse yerel düzeyde demokrasinin gelişimine büyük katkılarda bulunduğuna inanılmaktadır. Yerel hizmetlerde e-devlet uygulamalarının kullanılmaya başlaması; hem hizmette verimliliği, hem de vatandaş memnuniyetini arttırmaktadır. Zira halk, 7/24 sloganıyla karakterize edilen e-devlet uygulamaları sayesinde zamandan bağımsız olarak hizmet alabilmekte ve karar alma süreçlerine katılabilmektedir. Örneğin bilişim teknolojileri vergi işlemlerinden, harç işlemlerine; belediye otobüs modellerinin seçiminden, sunulacak hizmetlerin niteliğine kadar halkın karar alma süreçlerine kolaylıkla ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla yerel demokrasilerde, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın demokratikleşme düzeyine ne tür katkılarda bulunacağı bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırmada, bilişim teknolojilerinin demokratik sürecin işleyişine yerel düzeyde sağlayacağı avantajların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel düzeyde kullanımını niteleyen e-devlet uygulamaları ile sınırlandırılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel demokrasilerin gelişimine kazandıracağı avantajlar teorik düzeyde yapılacak bir analizle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda e-devlet uygulamalarının, yerel demokrasinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca, e-devlet uygulamalarının hem ülke, hem de yerel demokratikleşme düzeyinin yükselmesinde etkili bir faktör olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Yerel Demokrasi tr_TR
dc.subject E-Devlet tr_TR
dc.subject E-Demokrasi tr_TR
dc.subject Bilişim Teknolojileri tr_TR
dc.title Yerel yönetimlerde e-devlet uygulamaları ve yerel demokrasiye katkıları tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 15 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record