DSpace Repository

Yerel yönetimler ombudsmanlığının türkiye’de uygulanabilirliği

Show simple item record

dc.contributor.author Demiral, Berkan
dc.contributor.author Demiral, Nalan
dc.date.accessioned 2019-06-26T11:31:45Z
dc.date.available 2019-06-26T11:31:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Demiral, B. Demiral, N. (2010). Yerel yönetimler ombudsmanlığının türkiye’de uygulanabilirliği. 1-29 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12116
dc.description.abstract Kamu yönetiminde idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler açısında çok çeşitli denetim biçimleri vardır (idari, yargısal vb.). Ancak bütün bu denetim çeşitliliğine rağmen yine de toplumda bir adalet duygusu uyanmamaktadır. Bunun sonucu olarak, her geçen gün yeni denetim yolları kamu yönetimine eklenmektedir. Fransız tipi kamu yönetim anlayışının hakim olduğu Türkiye’de özellikle yönetimin kurallara uygun, ancak toplum vicdanına uymayan (hakkaniyetsiz) davranışları için bir denetim organı ya da biçimi bulunmamaktaydı. Fransa bu eksikliği gidermek adına Medyatör isimli bir kurumu sistemine eklemlemesine karşın Türkiye bu uygulamaya sıcak bakmamıştır. Oysaki ombudsmanlık diye bilinen bu kurum ve denetim biçiminin aslında kaynağının Türkiye olduğu kabul edilir. İsveç Kralı XII. Charles (Türkiye’de Demirbaş Şarl diye bilinir), bir dönem kaldığı Osmanlı İmparatorluğu’nda görmüş olduğu bir uygulamayı ülkesindeki kamu yönetimine uyarlayarak bu kurumu oluşturmuştur. Bu çalışmada hem Ombudsmanlık kurumunun Türk kamu yönetimindeki yeri hem de genel olarak bir merkezi denetleme birimi olarak görülen bu kurumun yerel yönetimlerde uygulanabilirliği tartışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract There are many ways that the governments, procedures and operations can be audited (hierarchical, administrative, judicial etc.). But, despite these senses of justice is not easily awakened in society. As a result, new ways of audit are added on public administration. There were no ways or organs of audit for the attitudes of governments which are formal but not just in Turkish Public Administration that the French Type public administration conception is dominant. Although France has added the mediator organ to its system in order to supply the deficiency. Turkey did not appeal to this practice. In fact, Turkey is accepted as the home land of these institution and way of audit known as Ombudsman. The King of Sweden, Charles XII has constituted this institution in his country by adopting a practice. He saw in the Ottoman Empire. In this Paper, the position of Ombudsman and its applicability in local government (especially in municipalities) although it is seen as a way of auditing central government will be examined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ombudsmanlık tr_TR
dc.subject yerel yönetimler tr_TR
dc.subject yönetişim tr_TR
dc.subject yeni kamu yönetimi anlayışı tr_TR
dc.subject Ombudsman tr_TR
dc.subject local governments tr_TR
dc.subject governance tr_TR
dc.subject new public management concept tr_TR
dc.title Yerel yönetimler ombudsmanlığının türkiye’de uygulanabilirliği tr_TR
dc.title.alternative The applicability of the local government ombudsman in turkey tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 29 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record