DSpace Repository

Yerel yönetişimde demokratik katılımın teşvik edilmesi: halkla ilişkiler ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları

Show simple item record

dc.contributor.author Karatepe, Selma
dc.contributor.author Nalcı Arıbaş, Nazlı
dc.date.accessioned 2019-06-27T06:14:08Z
dc.date.available 2019-06-27T06:14:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Karatepe, S. Nalcı A.N. (2010). Yerel yönetişimde demokratik katılımın teşvik edilmesi: halkla ilişkiler ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları. 1-28 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12148
dc.description.abstract Kamu yönetimi anlayışının değişmesi ile birlikte kamu sektörünün yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm içinde kendine sağlam bir yer bulan yönetişim modeli; birçok aktörün rol aldığı ve birbirilerinin arasında hiyerarşi yerine karşılıklı etkileşimin bulunduğu bir yönetim sürecidir. Dönüşümün yerelleşmeye verdiği önem üzerine ortaya çıkan yerel yönetişim ise yerel yönetimlerin ve hemşeri olarak adlandırılan tüm kesimlerin etkileşim içerisinde yönetime katıldığı bir yapılanmadır. Kesimlerin etkileşim içinde olduğu ve hiyerarşinin kabul edilmediği bir yönetimi sağlamak ancak demokratik katılım ile mümkün görünmektedir. Fakat ülkemiz gibi halkın demokratik katılım kültürünün zayıf olduğu bir yerde “ yerel yönetişim” modeli bazı grupların çıkarlarına hizmet etmek için terk edilmektedir. Demokratik katılımın tam manası ile sağlanabilmesinin şartlarından en önemlisi ise kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesidir. Bu çalışmada yerel yönetim deyince akla ilk gelen kurum olan belediyelerin doğru ve zamanında bilgilendirme sağlayarak demokratik katılımı teşvik etmeleri için gerekli olan halkla ilişkileri kullanma biçim ve yöntemleri ortaya konulmaktadır. Araştırma gerçekleştirilirken ikincil veri kaynakları araştırılarak yorumlanmış ve dolaylı araştırma yöntemi kullanılmıştır tr_TR
dc.description.abstract The changes in the perception of public administration resulted in an important conversion in the administration of public sector. Governance which is firmly established in this conversion is a process of management in which most of actors interact without hierarchy. However; local governance is a structure in which both local government and fellow citizen attend the process of policy making and implementation. Democratic participation should be encouraged in order to administrate without hierarchy with interaction. But, if public participation is low such as in our country, the model of “local governance” is left in interests of some groups. The most important circumstance of satisfying democratic participation to the full extent is to inform public correctly and in good time. In this study the mode and model of using public relations by municipalities is stated which is necessary to encourage democratic participation by informing public correctly and in good time. In this research; the second data analyzed and the indirect research method used. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yerel yönetişim tr_TR
dc.subject demokratik katılım tr_TR
dc.subject halkla ilişkiler tr_TR
dc.subject belediye tr_TR
dc.subject kamuoyunu bilgilendirme tr_TR
dc.subject Local Governance tr_TR
dc.subject Democratic Participation tr_TR
dc.subject Public Relations tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.subject Inform Public tr_TR
dc.title Yerel yönetişimde demokratik katılımın teşvik edilmesi: halkla ilişkiler ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları tr_TR
dc.title.alternative Encourage democratic participation within local governance: public relations and ınform community tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 28 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record