DSpace Repository

Küresel finansal kriz sonrasında gelir-tüketim ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çolakoğlu, Nurdan
dc.contributor.author Dilek, Serkan
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:38:27Z
dc.date.available 2019-06-27T07:38:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Çolakoğlu, N. Dilek, S. (2009). Küresel finansal kriz sonrasında gelir-tüketim ilişkisi. 1-14 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12174
dc.description.abstract Global financial crisis which began with high default rates on subprime and adjustable rate mortgages, developed in 2007 and became visible after the crash of Lehman Brothers in 2008. Like other financial crisis, it caused significant declines in consumer wealth. Although it started in US mortgage and state market, its effects are held all over the world. Generally rich people have more ways to protect their assets than poor people do. So the negative effects of financial crisis (such as decreasing income) are lower for rich persons. One of the most important questions, which arose after the global financial crisis, asked if the burden of recession is felt by all people in the world or region, equally. The aim of this study is to reveal the effects of financial crisis on Turkish university students having different income levels when Turkish economy is collapsing. So we can learn if income distribution between students are deteriorated or not. To realize this aim, the survey which includes 36 questions are applied to students in a private university vocational school of economics and administrative sciences programmes and in a public university school of EASF economics programme. The survey is analyzed by SPSS 16.00 statistical package programme. tr_TR
dc.description.abstract Yüksek riskli tutsat kredilerinin geri dönmemesi ile başlayan küresel finansal kriz 2007’de gelişmekle beraber 2008 yılında Lehman Brothers’in iflası ile dikkat çekmeye başladı. Diğer krizler gibi bu krizde tüketici refahında önemli düşüşlere neden olmuştur. Küresel kriz ABD emlak ve tutsat piyasasında başlamasına rağmen etkileri tüm Dünya’da olumsuz olarak hissedilmiştir. Genellikle zengin bireylerin varlıklarını koruma yolları fakir olanlardan daha fazladır. Dolayısıyla finansal krizlerin olumsuz etkileri zengin bireyler için daha düşük seviyededir. Küresel finansal krizin ortaya çıkmasından sonra sıkça sorulan bir soru da iktisadi durgunluğun Dünya’daki tüm bireyler için eşit miktarda hissedilip hissedilmediğidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi küçülürken krizin değişik gelir seviyesine sahip üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Böylece krizin Türkiye gelir dağılımına olumsuz etkisi olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabiliriz. Bu amacı gerçekleştirmek için 36 soruyu içeren bir anket bir vakıf üniversitesinin Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programları ve bir Devlet üniversitesinin ĠĠBF iktisat bölümüne kayıtlı öğrencilere uygulanmıştır. Anket SPSS 16.00 İstatistiksel paket programı ile değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Income Consumption Relationship tr_TR
dc.subject Financial Crisis tr_TR
dc.subject Engel’s Law tr_TR
dc.subject Gelir- Tüketim ilişkisi tr_TR
dc.subject Finansal Kriz tr_TR
dc.subject Engel Kanunu tr_TR
dc.title Küresel finansal kriz sonrasında gelir-tüketim ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative The relationship between ıncome and consumption after global financial crisis tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 14 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record