DSpace Repository

Ortadoğu’da değişim süreci ve türk dış politikası

Show simple item record

dc.contributor.author Akbaş, Zafer
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:42:39Z
dc.date.available 2019-06-27T07:42:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Akbaş, Z. (2010). Ortadoğu’da değişim süreci ve türk dış politikası. 1-23 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12175
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu‟da meydana gelen değişimin nedenlerini, sürecin işleyişini ve muhtemel sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, Ortadoğu‟daki ekonomik, politik ve sosyal duruma odaklanılmıştır. Çalışmada Ortadoğu‟daki değişimin nedenleri, sürecin nasıl işlediği ve değişimle birlikte meydana gelen sonuçlar arasında ilişki kurulmuştur. Ayrıca sosyal medyanın olayların seyrini etkilediği varsayımından hareket edilerek, sürecin ileride ortaya çıkması muhtemele sonuçlarının; aktörlerin tutumuna ve konjonktürel unsurlara bağlı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın diğer bir amacı sürece yönelik Türk dış politikasını değerlendirmektedir. Türkiye için dile getirilen “model ülke” tartışmasına yer verilerek, Arap Baharı‟na yönelik Türk dış politikasının, başta ABD olmak üzere, Batı ile uyumlu olduğu ama aynı zamanda kendine has özellikler de taşıdığı vurgulanmıştır. Literatür taraması yapılarak gerçekleştirilen çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to present the reasons for the change in the Middle East, functioning of its process and the likely results.To achieve this goal, it was focused on economic, political and social situation in the Middle East. In this study, the relationship was established between the causes of change in the Middle East, how the process works and the results that occur together with the change. Also, by the assumption of social media affects the course of events, the emergence of possible outcomes of the process in the future have been evaluated as depending on behavior of the actors and cyclical factors. Another objective of the study is to assess process oriented Turkish foreign policy. By including debate that raised for Turkey "model country", Turkish foreign policy towards the Arab spring, is emphasized ascompatible with the West, particularly the United States, but carrying its own unique features too. Qualitative research method was used in the study carried out by literature review. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ortadoğu tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Arap Baharı tr_TR
dc.subject Demokrasi tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.subject ABD tr_TR
dc.subject Middle East tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject the Arab Spring tr_TR
dc.subject Democracy tr_TR
dc.subject Social Media tr_TR
dc.subject US tr_TR
dc.title Ortadoğu’da değişim süreci ve türk dış politikası tr_TR
dc.title.alternative Changing process in the middle east and turkish foreign policy tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 23 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record