DSpace Repository

Yeni medya yapılanmasında ekonomik krizlerin etkisi medyanın ekonomik krizi aşma politikaları

Show simple item record

dc.contributor.author Yurdigül, Aslı
dc.contributor.author Yurdigül, Yusuf
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:02:31Z
dc.date.available 2019-06-27T12:02:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Yurdigül, A. Yurdigül, Y. (2009).Yeni medya yapılanmasında ekonomik krizlerin etkisi medyanın ekonomik krizi aşma politikaları. 1-30 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12194
dc.description.abstract Gazetecilik mesleğinden gelenlerin yürüttüğü geleneksel medya sahipliği, 1980‟lerde başlayan şirket evlilikleri ve çapraz mülkiyete dayalı medya yapılanmasıyla günümüzde yerini büyük sermaye gruplarına bırakmıştır. Küçük ölçekli üretim sürecinden uluslar arası bağlantıların vukuu bulduğu büyük ölçekli üretim sürecine geçiş tüm dünyada farklı bir medya yapılanmasının habercisi olmuştur. Siyasal ve ekonomik alan başta olmak üzere birçok alanda güç ve prestij ihtiyacı, dağıtım ve reklam sektörüne yönelik kartel oluşumları, promosyonlarla büyüme stratejileri, özel televizyonlar ve ekonomik krizler 1980‟lerde başlayıp 2000‟lere kadar süregelen medya-holding bütünleşmesinin temel politikaları olarak sıralanabilecektir. Bu yeni medya yapılanmasını Türkiye özelinde düşündüğümüzde iki temel kırılma noktasının etkili olduğunu görmekteyiz: 1990‟lı yıllarda başlayan özel televizyon yayıncılığı ve 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz. Ekonomik bir olgu olarak medya, medyanın mekansal yeniden yapılanması, sayısal medyaya geçiş süreci ve iktidar ideolojisine yakınlık anlamında gelişen bir metafor olarak “ Yandaş Medya” konuları Türk medyasının ekonomik krizleri aşma politikaları olarak çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu şekilde çalışma, medyanın yapılanması sürecinde krize yönelik geliştirilen stratejilerin oluşumunu ve gelişimini irdeleyerek karşılaĢılan sorunlara yanıt bulmaya çalışacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Today the traditional media owenership that the people from journalism perform have given its place to great capital groups with the marriages of the companies that started in 1980s and with the media that based on cross-owenership. The transition from smallscale production process to largescale production process that international connections occured, was the reporter of a different structuring all over the world. The need for power and prestige in every field, mainly in economic, political areas , cartelizations to the advertisement and delivery sector, the strategies of expanding with promotions, private Tvs and economic crisis can be counted as the main politics of media holding integration that continued from 1980s and to 2000s. When we think this new media structuring particulary in Turkey, we see that two main breaking point are sufficient : the broadcasting of private Tv, started in 1990s and the economic crisis of 2001. The topics of media as an economic fact , the spatial, re- structuring of media , the transition process to numeral media and „Adherent Media‟ as a metaphor used in the meaning of being closer to power ideology form the conceptual part of this study as the politics of Turkey to overcome the economic cricis. So in this study in the structuring of the developed strategies towards the crisis in the process of media forming and the problems faced while trying the development will be tried to answer tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Medya tr_TR
dc.subject Ekonomik Kriz tr_TR
dc.subject Medya Ekonomisi tr_TR
dc.subject Medya Yapılanması tr_TR
dc.subject Media tr_TR
dc.subject Economic Crisis tr_TR
dc.subject Economi of Media tr_TR
dc.subject Media Structuring tr_TR
dc.title Yeni medya yapılanmasında ekonomik krizlerin etkisi medyanın ekonomik krizi aşma politikaları tr_TR
dc.title.alternative The ımpact of economic crisis on new media structuring the politics of media to deal with economic crisis tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 30 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record