2007 Cilt 14 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Hasdemir, Oğuz; Dinler, Kahraman; Köybaşıoğlu, Fulya; Çetinkünar, Süleyman; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Karsinoid tümörler nadiren makroskopik üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olurlar. Bununla birlikte, gastrik karsinoid tümörlere bağlı masif gastrointestinal sistem kanamaları daha da nadir görülen bir durumdur. ...
 • Hasdemir, Oğuz; Dinler, Kahraman; Köybaşıoğlu, Fulya; Çetinkünar, Süleyman; Çöl, Cavit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Karsinoid tümörler nadiren makroskopik üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olurlar. Bununla birlikte, gastrik karsinoid tümörlere bağlı masif gastrointestinal sistem kanamaları daha da nadir görülen bir durumdur. ...
 • Kılınç, Hıdır; Aslan, Serkan; Bilen, Bilge Türk; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Proliferatif trikilemmal tümör (veya kist), saç folliküllerinden kaynaklanan nadir bir cilt lezyonudur. Genellikle yaşlı kadınların saçlı derisinde soliter nodül olarak artaya çıkar. Bu lezyonlar genellikle benign olmasına ...
 • Güler, Ekrem; Karabiber, Hamza; Uzel, Murat; Mehmet Davutoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  İntrauterin kemik kırıklarına neden olan ve fatal seyreden bir iskelet displazi sendromu akondrogenezisin literatür eşliğinde tartışılması. Akondrogenezis ileri derecede kısa ekstremiteler, gövdede kısalık ve makrosefali ...
 • Doğan, Zafer; Keleşyılmaz, Nedim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu olgu sunumunda sipina bifida nedeniyle operasyon geçirmiş bir olguda kaudal anestezi sonrası meydana gelen solunum depresyonunun tartışılması amaçlandı. Nöral tüp defektleri santral sinir sistemi malformasyonlarındandır. ...
 • Kamışlı, Özden; Açıkgöz, Nilgün Pala; Altınayar, Sibel; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Behçet hastalığı etyolojisi bilinmeyen, oral ve genital ülserler ve uveit ile kendini gösteren multi-sistemik bir hastalıktır. Oftalmik, deri, gastrointestinal ve nörolojik tutulum görülebilir. Santral sinir sistemi tutulumu ...
 • Okutur, Kerem; Bes, Cemal; Çakır, Adile; Mazı, Emrah; Dirimen, Guliz; Ciğercioğulları, Engin; Borlu, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Burada boyunda kitle ve diyare ile başvuran 50 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Kitleden alınan eksizyonel biopsi örneğinin histolojik incelemesinde meduller tiroid karsinomu saptandı. Gelişindeki laboratuvar tetkiklerinde ...
 • Ata, Nihal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu çalışma çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden homojenlik analizinin yaşam verilerinde kullanımını göstermek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Değişken sayısının ikiden çok olması durumunda hastalara ait ...
 • Soyuer, Ferhan; Mirza, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Çalışmanın amacı, Multiple Sclerosis (MS) olgularında düşmelerin dağılımını, oluştuğu şartları ve düşme ile ilişkili yaralanmaları belirlemek ve risk faktörlerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: MS’li 60 olguyu ...
 • Yurtcu, Erkan; Yüreğir, Özge Özalp; Şahin, Feride İffet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bir kemoterapötik ajan olan vinkristin, iğ iplikçiklerinin oluşumunu hem neoplastik hem normal hücrelerde engellemektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda farklı kemoterapötik ajanlarla uyarılan apoptozisin, ortama folik ...
 • Üstün, Yaprak Engin; Üstün, Yusuf; Kafkaslı, Ayşe; Aladağ, Hülya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Çalışmanın amacı 40. gebelik haftasından sonra doğum şekli ve neonatal sonuçların değişip değişmediğini incelemektir. Materyal-Metod: Çalışmada 1 Ocak 2005 tarihinden Aralık 2005’e kadar kliniğimize eylemde başvurmuş ...
 • Karaoğlu, Leyla; Çelebi, Evrim; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı İnönü ve Fırat Üniversitesiteleri Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin gelecekteki mesleklerine ilişkin düşüncelerini ve mezuniyetten sonra hangi mesleki alanlarda çalışmak istediklerini saptamaktır. Çalışma, ...