DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri by Title

Sort by: Order: Results:

 • Özmen, Mehmet (İnönü Üniversitesi, 1997)
 • Durur, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Yüce Allah'ın mesajlarını insanlara ileten peygamberlere inanmak, İslâm Dini'nin inanç esaslarındandır. Peygamberler, insanların hayatı anlamlandırmalarına yardım ederler. Kulluğu öğretip insan ruhunu huzura kavuştururlar. ...
 • Arıkan, Emine (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Kur'an-ı Kerim'in toplumlara şifa olabilmesi için O'nun toplumun temeli olan aile ilişkilerine, özelde ebeveyn evlat ilişkilerine nasıl baktığı çok önemlidir. Evladın, ebeveyn için ne ifade ettiği, ebeveynine karşı vazifeleri ...
 • Atli, Yaşar (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Tezimizde kuranın yazılması ve cemi konusunu araştırmaya çalıştık. Tezimizin birinci bölümünde nüzulü sürecinde kurânın yazılması ve cemini ele aldık. Araplarda yazı, kuran yazılması ve cem?i ile ilgili rivayetler, hadislerin ...
 • Yusuf, Muhammad Nur (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve yazarın araştırmasına göre ‎hakkında müstakil çalışma bulunmayan "Kur'an-ı Kerim'de Müfred ‎Sıfatın Cem' Anlamında Kullanılması" konusunu ele almaktadır. ‎Çalışmada, Kur'an-ı Kerim'de ...
 • Özata, Havva (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
 • Görgeç, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Hicret, Kur'ân'da müminlerin inançlarından dolayı baskı ve zulüm gördükleri yerlerden, dinlerini daha rahat yaşayabilecekleri beldelere gidip orada yeni bir hayat kurması şeklinde anlatılır. Bununla birlikte birçok kıssada ...
 • Korkmaz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kur'ân-ı Kerîm'de ilâhî mesajların iletilmesinde izlenen yöntemlere birçok âyette, doğrudan ya da dolaylı olarak değinilmektedir. Tebliğ ve davet kapsamında değerlendirilecek bu âyetlerin Kur'ân açısından dikkatimizi çeken ...
 • Kaya, Semra (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde imtihan ve imtihan kavramıyla ilişkili olan belâ, fitne, musîbet kavramlarının lügat anlamları ile Kur'ân'da hangi anlamlarda kullanıldıkları ...
 • Demir, Mehmet (İnönü Üniversitesi, 2019)
  Cenâb-ı Allâh, ilk insan Hz. Âdem'i yeryüzüne indirdiğinde, kendi emir ve yasaklarını ilk peygamber olarak yine Hz. Âdem'e iletmiştir. Dolayısıyla Allâh-u Teâlâ, akıl ve irade ile donatarak yarattığı insanı başlangıçtan ...
 • Bıçak, Ayşe Nur (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Duygu, bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucunda karakteristik özelliklerini oluşturan izlenimlerdir. Kişinin dinî tecrübeleri ve duygusal süreçleri dinî duygularını oluşturur. Yaratıcıyla kurulan ilişki dinî duygular ...
 • Avcı, Veysel (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  "Kur'ân'da Namaz ve Namaz Anlamına Gelen Kavramlar ve Bu Kavramların Tefsirlerde İnceleniş Biçimi (Beyzâvî ve Merâğî örneği)" isimli tezimiz bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmamızın önemini, ...
 • Akboğa, Mikail (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Kur'ân'da Yer Almadığı İddia Edilen Âyetler Meselesi nesh konusunun "metni mensuh hükmü bâkî" ve "hem metni hem de hükmü mensuh" iki alt başlığı olarak tefsir ve 'ulûmu'l-Kur'ân kitaplarında yüzeysel bir şekilde incelenmiştir. ...
 • Kantaş, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  ÖZET İslâm öncesi Arap yarımadasında kadınlar, kız çocukları, köleler ve maddi olarak zayıf olanlar ikinci sınıf insan durumundaydılar. Câhiliye döneminde erkek sayısının fazlalığı gücü temsil etmekteydi. Savaş ve baskında ...
 • Kahraman, Muhammed Şerif (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışmasında, Kur'ân'ın nüzûl sırasına göre tefsiri meselesi ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde, Kur'ân'ın nüzûl ve metinleşme süreci izah edilip Kur'ân tertibinde esas olanın Mushaf tertibi olduğuna dikkat ...
 • Barlak, Muhammed Fadlullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada hak ve bâtıl kavramları bağlamında yöneticilik müessesi ele alınmıştır. Bu araştırma; bir giriş, iki ana bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Hak ve bâtıl kavramları, Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok âyette ele aldığı ...
 • Yılmaz, Ebru (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Kalp kelimesi, k-l-b kökünden türemiş "öz, iç ve halis olma" ve "değişim ve dönüşüm" anlam odakları üzerine kurulmuş Arapça bir kavramdır. İnsan bedeninde kan dolaşımını sağlayan bir organ olan kalbin dışında manevi bir ...
 • Gözden, Erhan (İnönü Üniversitesi, 2000)
 • Bal, Kemal (İnönü Üniversitesi, 2000)
 • Soydaner, İnayet (İnönü Üniversitesi, 2002)