DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • Türk, Mevlüt (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986)
 • ÇİFTLİKÇİ, RAMAZAN (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)
  Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
 • Ayabakan, Hasan Basri (2020)
  ÖZET Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde güvenlik arayışları nedeniyle İngiltere gibi ortak düşmanlarına karşı birlikte hareket eden Sovyetler Birliği ve Türkiye ilişkilerinin yönü, II. Dünya Savaşı sonrasında çok farklı ...
 • Alkın, Ümit (2021)
  ÖZET Klasik Türk müziğinin oluşum döneminden bu yana her çağın farklı tarihi anlayışlarını, bakış açılarını ve geleneğini ifade ettiği, yüzyıllar içerisinde de zenginliğine zenginlik katarak gerek makam, gerek usûl ...
 • Tan, Hüseyin Ferhat (2021)
  ÖNSÖZ Tarihin her döneminde insanlar arasında ihtilaf ve çatışmalar olmuştur. Bu ihtilaf ve çatışmaların en büyük sebebi hiç şüphe yok ki farklılıklardan kaynaklanmıştır. Bu farklılıkların toplumsal yaşamı zedelememesi ...
 • Malikov, Oruj (2020)
  ÖZET TÜRKİYE-AZERBAYCAN MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ Bu araştırma, Türkiye ve Azerbaycan muhasebe sistemi ve vergi uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak analiz etmek amacıyla ...
 • Aksoy, Esra (2020)
  ÖZET Çevre ile ekonomi arasındaki ilişki üretim sistemleri temelinde gerçekleşmektedir. Kapitalizm koşullarında sermaye birikim sürecine kaynaklık eden çevresel unsurların varlığı ya da yokluğu ekosistem dengesini ...
 • Doğan, Fatih (2021)
  ÖZET Kurum: İnönü Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Tez Başlığı: Örgütsel İletişim ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Psikolojik Rahatlığın Aracı Rolü Tez Yazarı: Fatih DOĞAN Tez ...
 • Temel, Zeynep (2020)
  ÖZET CANDAROĞULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI) VE AYDINOĞULLARI ŞEHİRLERİ Anadolu Beylikleri (Tavâif-i Mülûk), XIII. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu Selçuklu Devleti tarafından uc bölgelerine yerleştirilen Türkmen ...
 • Kılıç, Mehmet (2020)
  ÖZET ARŞİV BELGELERİN GÖRE OSMANLI İDARESİNDE NÂSIRA KAZASI Kadim Filistin toprakları içerisinde yer alan Nâsıra şehri’ni Osmanlı Devleti siyasi, beledi ve sosyal olarak görevlendirdiği kaymakamlar tarafından idare ...
 • Harıkçı, Sevil (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, 1960-1971 döneminde Türk solu'nun Ortadoğu bakışı ele alınıp incelenecektir. Bu dönemde meydana gelen U2 Uçak Krizi, Küba Krizi, Kıbrıs Meselesi ve Johnson mektupları, Arap-İsrail savaşı vb olaylar karşısında ...
 • Topaloğlu, Süleyman (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu tezin ana konusu, Türk sosyolojisinde özgün bir konuma sahip olan Doğu-Batı çatışması teorisinin önde gelen temsilcilerinden Ertan Eğribel'in sosyoloji anlayışını değerlendirmektir. Eğribel, Kemal Tahir - Baykan Sezer ...
 • Eyigün, Ömer (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Arapgir, ticaret yollarının kesiştiği bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu özelliğin yanı sıra iklimi ve doğası insanların bölgeye yerleşmesinde önemli bir faktör olmuştur. Selçukluların bölgeye hâkim olmasıyla huzur ortamı ...
 • Can, Mehmet (2020)
  ÖZET CAN, Ahmet, İnternet Reklamlarında Etkili İletişimin Bir Unsuru Olarak Tipografi, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2020 Günümüzde artan internet kullanımı beraberinde internet reklamları terimini de ortaya çıkarmıştır. ...
 • Tekin, Mesut (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı, 2020)
  Tercüme, insanlığın en eski faaliyetlerinden biridir. Toplumların dillerinin farklılık arz etmesi ile birlikte aralarında ilişkilerin kaçınılmaz olması, beraberinde tercümeye ihtiyacı zorunlu kılmıştır. Bu meyanda diğer ...
 • Kıvrak, Eray (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Ana Sanat Dalı / Grafik Tasarımı Bilim Dalı, 2020)
  İnsanlık tarihi boyunca birçok medeniyet var olmuştur. Bu medeniyetlerin bazıları varlıklarını sürdürebilirken bazıları ise varlıklarını sürdürememiştir. Fakat her iki durumda da bu medeniyetler arkalarında çok zengin bir ...
 • Gümüş, Berk (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 2020)
  Hizmetler yapısı gereği mallar (ürünler) gibi somut özelliklerin tümüne sahip olamadıklarından anlaşılmaları ve değerlendirilmeleri kolay olmamaktadır. Hizmetleri anlamada ve yorumlamada fiziksel kanıtlara ihtiyaç ...
 • Kartal, İsa (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
  Tezimize konu olan Karaferye, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan ve Imathia ilinin merkezi olan yerleşim yeridir. İncelediğimiz 567 Numaralı sicil kayıtları H.1207-1209 / M. 1792-1795 yılları arasını kapsamakta ve ...
 • Doğu, Sinem (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
  Kalkınma çok boyutlu bir kavramdır. Kalkınma, iktisadi anlamda refahı gerçekleştirmeyi hedeflerken, sosyal ve siyasal anlamda da ilerlemeyi ve yaşam kalitesini çok yönlü arttırmayı içine almaktadır. Çoğu sosyal bilimci ve ...
 • Onat, Melek (İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı, 2020)
  17. yüzyıl, Aydınlanma Çağı olarak isimlendirilen dönemin tohumlarının serpildiği, düşünce dünyasında önemli kırılma ve devinimlerin olduğu ve bu bağlamda feminist düşüncenin pozitivist anlamda temellerinin atıldığı bir ...

View more