DSpace Repository

Polifenol türevli antioksidanlar için sensör geliştirilmesi ve analitik uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.author Ayhan, Nurcan
dc.date.accessioned 2019-11-14T11:22:35Z
dc.date.available 2019-11-14T11:22:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ayhan, Nurcan (2018). Polifenol türevli antioksidanlar için sensör geliştirilmesi ve analitik uygulamaları. Yayımlanmış Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-86 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/14810
dc.description İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada amaç; gallik asit, kafeik asit ve kateşin gibi polifenol türevli antioksidanların yan yana ve/veya bu antioksidanlardan birine veya birkaçına karşı seçicilik gösterebilen polimer kaplı film elektrotlar geliştirmektir. Bu amaçla öncelikle poliimit ve poliüretan temelli polimerlerin karakterizasyonları FTIR, SEM, DSC, TGA ve DTA ile gerçekleştirilmiş ve sıvı temas açıları ölçülmüştür. Ardından poliimit ve poliüretanların n-metilpirolidon (NBS) içindeki çözeltisinden platin elektrot üzerine damlatılarak polimer film elektrotlar hazırlanmıştır. Hazırlanan polimer elektrotların amperometrik sensör karakteristikleri üzerine askorbik asit, kumarik asit gibi elektroaktif ve sükroz, maltoz, früktoz ve glukoz gibi elektroaktif olmayan interferansları engellemek için polimer türü, kurutma süresi ve polimer film kalınlığı gibi parametreler optimize edilmiştir. Daha sonra hazırlanmış olan gallik asit, kafeik asit ve kateşin sensörlerinin interferanslar yanında seçicilik, kararlılık ve duyarlığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; her biri için ayrı ayrı hazırlanmış olan polimer kaplı elektrotların interferantları engellerken; gallik asit, kafeik asit ve kateşine düzenli DPV yanıtları verdiği bulunmuştur. Gallik asit, kafeik asit ve kateşin için sırasıyla regrasyon katsayısı (R2) 0.9935, 0.9938, 09933; tayin sınırı (LOD), 0.027, 0.507 0.023 ve kantitasyon sınırı (LOQ) değerleri, 0.081, 1.522, 0.069 olarak hesaplanmıştır. Gallik asit, kafeik asit ve kateşin için elektrokimyasal sensörler başarıyla geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study; coated film electrodes which can be selective against polyphenol-derived antioxidants such as gallic acid, caffeic acid and catechin side-by-side and / or against one or several of these antioxidants. For this purpose, the characterizations of polyimide and polyurethane based polymers were performed by FTIR, SEM, DSC, TGA and DTA and liquid contact angles were measured. Polymer film electrodes were then prepared by dropping the polyimide and the polyurethanes from the solution in n-methylpyrrolidone (NBS) onto the platinum electrode. Parameters such as polymer type, drying time and polymer film thickness have been optimized to prevent electroactive interferences such as ascorbic acid, coumaric acid, and sucrose, maltose, fructose and glucose on the amperometric sensor characteristics of the prepared polymer electrodes. The selectivity, stability and susceptibility of gallic acid, caffeic acid and catechin sensors prepared later were evaluated in addition to interferences. As a result; the polymer coated electrodes separately prepared for each of them interferes with the interferences; gallic acid, caffeic acid and catechin were shown to give regular DPV responses. The regulatory coefficient for gallic acid, caffeic acid and catechin, respectively, (R2) 0.9935, 0.9938, 09933; limit of determination (LOD), 0.081, 1.522, 0.069 and the quantitation limit (LOQ) values were calculated as 0.081, 1.522, 0.069. electrochemical sensors for gallic acid, caffeic acid and catechin were successfully developed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Polifenol türevli antioksidanlar için sensör geliştirilmesi ve analitik uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Sensor development and analytic applications for polyfenol derivative antioxidants tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 86 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record