DSpace Repository

Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 1999-2002 Yılları Arasında Ölü Muayene Ve Otopsileri Yapılan İntihar Olguları

Show simple item record

dc.contributor.author Celbiş, Osman
dc.contributor.author Özdemir, Bora
dc.date.accessioned 2015-03-12T07:29:20Z
dc.date.available 2015-03-12T07:29:20Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Celbiş, Osman ;Özdemir, Bora ;İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(3)173-176 (2005) tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2005/volume12/issue3/2005_12_3_6.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1486
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(3)173-176 (2005) tr_TR
dc.description.abstract İntihar olguları kaza ya da cinayet ile karışabileceği öngörüsü ile daima adli nitelikli sayılmaktadır ve diğer ölüm orjinlerini de dışlamak için otopsi yapılması gerekmektedir. Malatya ili ve yakın çevresinde intihar sonucu meydana gelen ölümlerin özelliklerinin incelenmesi amacı ile 1999-2002 yılları içinde Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından ölü muayenesi ve otopsi yapılan intihar olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Bu süre içerisinde 630 kişiye ölü muayenesi ve/veya otopsi yapılmış olup, olguların içinde 25’i erkek, 19’u kadın toplam 44 olgunun (%7) intihar orijinli olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 37 kişiye (84.1%) otopsi yapılmıştır. İntihar olgularının %54.5’i ası, %29.5’i zehirlenme, %18.2’si ateşli silah yaralanması, %4.5’i yüksekten düşme, %2.3’ü kesici delici alet kullanılması yöntemi ile meydana gelmiştir. İntihar olgularının %97.7’sinde adli tıp uzmanı tarafından otopsi yapılmıştır. Aylara göre en fazla intihar olgusunun %18,2 oran ile Şubat ayında meydana geldiği, Mart ayında ise hiç intihar orijinli otopsi yapılmadığı görülmektedir. Her ne kadar Malatya ve yakın çevresinde intihar ölümleri gelişmiş bölgelere göre daha az oranda bulunmakta ise de göz ardı edilmemelidir ve genel koruyucu önlemler her zaman uygulanmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Because of misinterpretation of some homicides and accidental deaths as a suicide, autopsy should be performed to exclude deaths secondary to other origins in all death cases appearing as a suicide. We aimed to investigate the characteristics of deaths originated from suicide in Malatya, an east region of Turkey. Matherial and Method: The corpse examination and autopsy procedures performed between 1999 and 2002 in Malatya Forensic Medicine Institute, a subunit of The Institute of Forensic Medicine of Turkey, were retrospectively evaluated. Results: Total recorded cases were 630. Autopsy procedure was performed in 171 (27.1%) cases. Deaths originated from suicide was 44 (7%) cases (25 male, 19 female; age range 10-76). Thirty-seven (84.1%) of suicide cases underwent to autopsy procedure. The ways in committing suicide were as follows: Hanging, in 54.5%; toxic drugs, in 20.5%; gunshots, in 18.2%; jumping, in 4.5; using sharp edged object, in 2.3%. In majority of deaths originated from suicide (97.7%), the autopsy procedure was performed by a forensic medicine specialist. Most of the suicide cases have been occured in February with a frequency of 18.2%, while no case in March. Conclusion: Although the frequency of deaths originated from suicide in East part of Turkey are lower than the developed countries, the number of suicide cases can not be omitted. Thus, general preventive measures are valid in terms for this region of our country. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Malatya tr_TR
dc.subject İntihar tr_TR
dc.subject Ölü muayenesi tr_TR
dc.subject Otopsi tr_TR
dc.subject Suicide tr_TR
dc.subject Post mortem examination tr_TR
dc.subject Autopsy Pprocedures tr_TR
dc.title Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 1999-2002 Yılları Arasında Ölü Muayene Ve Otopsileri Yapılan İntihar Olguları tr_TR
dc.title.alternative The Records of Deaths Originated From Suicide between 1999-2002 in Malatya Forensic Medicine Institute tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States