DSpace Repository

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri by Publisher "İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri by Publisher "İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü"

Sort by: Order: Results:

 • Dinler, Sümeyye (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  21. yüzyılda bir problem kaynağına dönüşen şehir ve bu problemde sıkışan insan için çözüm yolu arama adına çıkılan yolda edebiyat ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın rolü yadsınamaz. Edebiyat toplumu ve insan duygularını yansıtmada ...
 • Alkan, Ersoy Özmen (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Sosyal yaşamda geniş yer kaplayan tehdit, düşmanca niyetleri olan "öteki" üzerinden tanımlanır ve tehlikeli bir durumun varlığına işaret eder. Tehdit algısı ise tehlikeli bir durumun farkında olma halidir. Başta bireyin ...
 • Aslan, Çağrı (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Sanat ve toplum ilişkisinin tarihi, sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışından çok daha öncesine uzanır. Sanatın birey ve toplumla olan bağı birbirinden bağımsız olabildiği gibi tamamlayıcı bir karakter de ...
 • Ceyhan, İrem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Tanrı tasavvuru, inanç sistemlerinin yapı taşları hüviyetindedirler. İlahi dinler kategorisinde değerlendirilen iki din olan Yahudilik ve İslam'ın da düşünüldüğünde kaynaklarının aynı olması sebebiyle Tanrı tasavvurlarının ...
 • Güngör, Hacı Yusuf (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Finansal başarısızlık firmaların başta ödeme yükümlülüğü olmak üzere finansal yeterliliklerini yerine getirememesi durumunu ifade etmektedir. Finansal başarısızlık, firmanın politikalarından dolayı ortaya çıkabileceği gibi ...
 • Yıldırım, Abdullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Yenisey yazıtları VIII-X. yüzyıllar arasında dikildiği tahmin edilen mezar taşlarıdır. Türkçenin en eski yazılı örnekleri olan Yenisey yazıtları, Orhon Türkçesinin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Bu yüzden bu yazıtların ...
 • Polat, Hulusi (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  "Türk Runik Harfli Metinlerin Çekim Morfolojisi" adlı doktora tezi; giriş, çekim morfolojisi ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Türk runik yazısının özelliklerine, kökeni hakkında bilgilere, metinlerin ...
 • Orhan, Ertuğrul Buğra (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Siyasi partiler açısından parti bağlılığı kavramı bugün çok güncel ve önemli bir yerdedir. Değişen dünyanın insanlara sunduğu farklı düşünce kalıpları ve içine girilen hızlı değişim süreçleri, siyaseti yönetmeye çalışan ...
 • Çemberlitaş, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  İslami finans sistemine dair ilk uygulamalar 1963'te başlamıştır. Bu sistemle ilgili olarak çıkarılan enstrümanların uygulanmasına dair çalışmalar ise 1980'den sonra dünya çapında oldukça artmıştır. Finansman işlemlerini ...
 • Tunç, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Basın, istek ve beklentilerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kamuoyu oluşturulmasının en önemli vasıtası haline gelmiştir. Bu açıdan Millî Mücadele Dönemi Basını, Millî Mücadele Döneminin aydınlatılmasında ve dönemin ...
 • Ahmadı, Azam (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, tarihsel açıdan eski iktidar yapısının nasıl çöktüğü ve bunun sonuçlarından biri olan din adamların sosyo-ekonomik durumlarının nasıl etkilendiği İran ve Türkiye'de karşılaştırmalı olarak incelenmeye ...
 • Durmuş, Gülşah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, yeni bir dramatik tür olarak değerlendirilen tek perdelik oyunların biçim ve içerik açısından karakteristik özelliklerini metin merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen çözümlemeler ışığında ortaya ...
 • Gürdamar, Ersin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  1500'lü yıllarda Amerika'dan Avrupa'ya oradan da Türkiye'ye gelen tütün zaman içerisinde iktisadi ve sosyal hayatta kendisine önemli bir yer edinmiştir. Tütün, bütün sınırlamaları ve yasakları alt üst ederek kendisini kabul ...
 • Bulut, Hasan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Kur'ân'da "ifrât" kavramı, tutum ve davranışlarda aşırı gitmek, haddi aşmak; "tefrît" kavramı ise, gevşek ve ihmalkâr davranmak, eksik bırakmak, çabuk davranması gereken yerde ağır davranmak, normalden aşağı olmak anlamlarını ...
 • Yıldız, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Yenilik yapmak, işletmeler için son derece önem arz eden bir konudur. Dolayısıyla işletmelerin yenilik yönetim sürecinde başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi önemlidir. Bundan dolayı bu çalışmada, işletmelerin ...
 • Özata, Havva (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Dilbilimsel tefsir Kur'an'ın doğru anlaşılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bu tefsir faaliyeti çok erken bir dönemde ortaya çıkmış ve modern dönemde de etkinliğini sürdürmüştür. Uzun bir zaman dilimini kapsayan ...
 • Göv, Abdullah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Clive W. Granger'in (1969) literatüre kazandırdığı nedensellik kavramı, başlangıçta iki zaman serisi arasındaki ilişkileri sınamak için tanımlanmıştır. Ancak, ikiden fazla değişken için testin nasıl uygulanacağı doğrudan ...
 • Gümüş, Arif (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Muhasebe, mali nitelikteki işlemleri kaydeden, sınıflandıran, raporlayarak sonuçlandıran bir bilim dalıdır. Böylece işletmenin sahipleri, ortakları, çalışanları ve devlet gibi bilgi kullanıcıları, işletmenin ekonomik durumu ...
 • Yıldırım, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel demokrasi algılarının, örgütsel muhalefet davranışları ve işle bütünleşme düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırma sorunsalını çözümlemek amacıyla nicel araştırma yöntemi ...
 • Küçük, Ünal (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Türkiye, tarihsel süreçte farklı hükümet sistemi uygulamalarına sahne olmuş; 2017 yılında halk oylaması sonucunda başkanlık sisteminin asli özelliklerini bünyesinde barındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. ...