DSpace Repository

Etkin kimliğin siyasal davranışa etkisi; 16 Nisan 2017 Anayasa Referandum örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Piyadeoğlu, Çiğdem
dc.date.accessioned 2020-03-03T10:56:53Z
dc.date.available 2020-03-03T10:56:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Piyadeoğlu, Ç. (2019). Etkin kimliğin siyasal davranışa etkisi; 16 Nisan 2017 Anayasa Referandum örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 1-109 s. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/15295
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bazen öteki tanımı içerisinde yer alan, bazen farklılık siyaseti, bazen de sadece bireyi veya toplumu kimlik olarak tanımlamanın unsurlarından biri olan etnik kimlik ve bu kimlikten doğan siyaset, özellikle 1960'ların sonlarından itibaren, hem akademik alanda, hem de pratik siyasette en çok vurgu yapılan kavramlardan bir tanesi haline gelmiştir. 1960 sonrası dönemin, farklılıkları ön plana çıkaran düşünce yapısı beraberinde kimlik siyasetini de getirmiştir. Temelini farklılıklardan alan kimlik siyaseti zamanla bu farklılıklara değil aynı olma siyasetine odaklanan kolektif bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Postmodern toplumların temel siyaset tarzı olan kimlik siyaseti özellikle iktidar olmak isteyen ya da iktidar olan siyasi güçler tarafından kullanılmaktadır. Bunun için kimlik siyaseti önce bir sorun haline getirilir ve işlenmeye başlanır. Kimlik üzerinden siyaset yapmak bunu etnik kimliklere indirgeyip ötekileştirme ya da farklılıklardan yararlanmak etnik kimlik siyasetinde temel noktadır. Türkiye'de etnik kimlik söylemleri; seçmene yönelik ikna ve seçim stratejilerinin sadece küçük bir ayağını oluşturmaktadır. Seçmen profilleri üzerinden hareketle gerçekleştirilebilen kampanya ve propagandalar içerisinde etnik kimlik ne kadar etkili bir ikna stratejisi olmaktadır? Bu araştırmada Türkiye'de iktidar ve muhalefetin etnik kimlik söylemleri ile Anayasa Referandum sürecini nasıl yönettiği, bu söylem üzerinden oluşturduğu kampanya ve propaganda sürecinin etkin olup olmadığı denek grup üzerinde gerçekleştirilen bir anketle ölçümlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Sometimes the ethnical identity, which is included in the other definition, is sometimes one of the elements of politics of difference, sometimes only the identity of individual or society as identity, and the politics of this identity has become one of the most emphasized concepts, both in the academic field and in practical politics, especially since the late 1960s. The thinking structure that brought the differences to the forefront in the post-1960 period brought about identity politics. From a different point of view, domain identity politics has gradually begun to turn into a collective structure that focuses on the politics of being the same, not those differences. Identity politics, which is the main policy style of postmodern societies, is being used by political forces, especially those who want to be or are in power. For this, identity politics is first turned into a problem and processing begins. Making politics over identity is the key point in ethnic identity politics, to reduce it to ethnic identities and to take advantage of others or differences. ethnic identity discourses in Turkey; it constitutes only a small pillar of persuasion and selection strategies for the electorate. How effective is the ethnic identity in the campaigns and propaganda that can be carried out through the voter profiles? In this research, it manages how the constitutional referendum process with ethnic identity discourses of power and the opposition in Turkey, carried out on groups of subjects is not the campaign he created through this discourse, and efficient propaganda process were measured by a questionnaire. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İletişim Bilimleri tr_TR
dc.subject Communication Sciences tr_TR
dc.title Etkin kimliğin siyasal davranışa etkisi; 16 Nisan 2017 Anayasa Referandum örneği tr_TR
dc.title.alternative Influence of ethnic identity on political behavior; example of April 16, 2017 the Constitution Referandum tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal 0 tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 109 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record