DSpace Repository

Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Tolerabilitelerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özer, Murat Atabey
dc.contributor.author Yıldırım, Cem
dc.date.accessioned 2014-07-22T12:04:23Z
dc.date.available 2014-07-22T12:04:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Murat Atabey Özer, Cem Yıldırım.(2014). Açık Dergisi Sistemleri (ADS) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2014;21(1):27-32 tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2014/volume21/issue1/2014_21_1_6.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/15
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014. tr_TR
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada primer açık açılı glokom hastalarında klinik pratikte de rutin uygulanmakta olan; brimonidin tartrat-timolol maleat, latanoprost-timolol maleat ve dorzolamid hidroklorür-timolol maleat sabit kombine topikal ilaç tedavilerinin oküler tolerabilitelerini incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim dalında Şubat-Temmuz 2009 tarihleri arasında, primer açık açılı glokom tanısı ile izlenen toplam 58 hasta (116 göz) rastgele atama ile; grup 1 (brimonidin tartrat- timolol maleat) için 18 hasta (34 göz), grup 2 (dorzolamid hidroklorür- timolol maleat) için 20 hasta (34 göz) ve grup 3 (latanoprost- timolol maleat) için 20 hastaya (36 göz) ayrılarak çalışmaya alındı. Hastalarda ilaçlar başlandıktan sonra beşinci dakikada ve ikinci aydaki yan etki skor ortalamaları kaydedildi. Kaydedilen yan etki skor ortalamaları her üç grup arasında kıyaslandı. Bulgular: İlaç başlangıcından beş dakika sonraki yan etkiler için ortalama skorlar grup 1, grup 2 ve grup 3 için, sırası ile 0.44±0.51, 0.55±0.32 ve 0.49±0.41 olarak bulundu. Her üç grup arasında istatistiksel açıdan fark bulunamadı (p>0.05). 2. ayda kaydedilen ortalama skorlar ise sırası ile 0.41±0.39, 0.60±0.71 ve 0.51±0.65 olarak bulundu. Her üç grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı. (p>0.05). Sonuç: Her üç ilaçta da tolere edilebilir düzeyde oküler yan etkiler görüldü. Her üç ilancın da oküler tolerabilite skor ortalamaları birbiri ile benzer olarak değerlendirildi. tr_TR
dc.description.abstract Aim: The aim of this study was to investigate the ocular tolerability of topical drug treatments of brimonide tartrate-timolol maleate, dorzolamid hydrochloride-timolol maleate and latanoprost-timolol maleate in patients with primary open angle glaucoma. Material and Methods: A total of 58 patients (116 eyes) with the diagnosis of primary open-angle glaucoma assigned randomly to three groups [group 1 (brimonide tartrate-timolol maleate), n1 =18 patients (34 eyes); group 2 (dorzolamid hydrochloride-timolol maleate), n2=20 patients (34 eyes); group 3 (latanoprost-timolol maleate), n3=20 patients (38 eyes)] were enrolled in the Department of Ophthalmology, School of Medicine, Pamukkale University between February and July, 2009. Mean scores for side effects at the five-minute and second month after the initiation of drugs were recorded and compared with each other of the patients. Results: Mean scores for side effects in the initiation of drugs after the five minutes were 0.44±0.51 for group 1, 0.55±0.32 for group 2, and 0.49±0.41 for group 3, respectively. For all the three groups, a statistically significant difference was not determined (p>0.05). The mean scores of side effects obtained from the second month from group 1 to group 3 were founded as 0.41±0.39, 0.60±0.71 and 0.51±0.65, respectively. For all the three groups, a statistically significant difference was not determined (p>0.05). Conclusion: Ocular side effects were observed at the tolerable level in all three drugs. Ocular side effects of each drug were evaluated to be similar. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.subject Brimonidin tr_TR
dc.subject Dorzolamid tr_TR
dc.subject Latanoprost tr_TR
dc.subject Primary Open Angle Glaucoma tr_TR
dc.subject Ocular Discomfort Scala tr_TR
dc.subject Timolol tr_TR
dc.subject Ocular Tolerability tr_TR
dc.subject Brimonidin tr_TR
dc.subject Dorzolamid tr_TR
dc.subject Latanoprost tr_TR
dc.subject Primer Açık Açılı Glokom tr_TR
dc.subject Ocular Discomfort Scala tr_TR
dc.subject Timolol tr_TR
dc.subject Oküler Tolerabilite tr_TR
dc.title Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Tolerabilitelerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of The Ocular Tolerability of Topical Fixed Combinations Drug Treatments In Patients With Primary Open-Angle Glaucoma tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record