2003 Cilt 10 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Üstün, Çağatay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Guido Guidi (Vidianus) Fransa’da tıp kolejinde Profesör ve Fransa Kralı Francis I’in hekimi olarak görev yaptı. 1548 yılında İtalya’ya döndüğünde Profesör olarak tayin edildiği Pisa Üniversitesinde Felsefe ve Tıp ...
 • Gülcan, Hande; Kutlu, N. Onur; Yakıncı, Cengiz; Gül, Abdülkadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Cornelia de Lange (CDL) sendromu nadir görülen, büyüme geriliği, mental retardasyon, tipik yüz görünümü, orta hatta birleşen kalın kaşlar (synophris), dar ince aşağı dönük üst dudak, mikromeli ile karakterize bir ...
 • Gülhaş, Nurçin; Toğal, Türkan; Demirbilek, Semra; Borazan, Hale; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Akut gelişen atelektazi acil tedavi edilmediğinde gaz değişimini bozup, enfeksiyon riskini arttırarak mortalite ve morbiditede artışa sebep olur. Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) son zamanlarda atelektazinin tanı ...
 • Yazar, Süleyman; Akman, M.Ali Aslan; Yay, Mehmet; Hamamcı, Berna; Yalçın, Şaban (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Çalışmamızda Kayseri’de faaliyet gösteren yaşları 14 ile 67 arasında değişen (yaş ortalaması: 38.41) 56 ayakkabı tamircisinden alınan serum örneklerinde Indirekt Hemaglutinasyon(IHA) yöntemiyle anti-Echinococ antikorlar ...
 • Güneş, Ali; Zengin, Tahir; Yılmaz, Uğur; Soylu, Ahmet; Uğraş, Y.Murat; Balbay, M. Derya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Üreterorenoskopi işlemi öncesi üreter orifisi ve intramural üreterin dilatasyonu önerilmekte ve dilatasyon için en sık koni uçlu metal bujiler ve balon dilatatörler kullanılmaktadır. Bu çalışmada üreter orifisine yerleştirilen ...
 • Kılıç, Eser; Yazar, Süleyman; Saraymen, Recep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Blastocystis hominis’le enfekte hastalarda oksidatif stres hipotezinin incelenmesi. Metod: Serum malondialdehid konsantrasyon aktiviteleri 52 Blastocystis hominis pozitif hastada ölçüldü. Elde edilen sonuçlar yaş ve ...