DSpace Repository

Panic provocation studies with placebo

Show simple item record

dc.contributor.author Özcan, M. Erkan
dc.contributor.author Levıne, Louise R.
dc.contributor.author Potter, William Z.
dc.date.accessioned 2020-09-11T12:35:39Z
dc.date.available 2020-09-11T12:35:39Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation ÖZCAN M. E,LEVINE L. R,POTTER W. Z (2000). Panic provocation studies with placebo. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10(1), 38 - 42. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeU5UazU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18013
dc.description Yıl: 2000Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1017-7833 / 1302-9657Sayfa Aralığı: 38 - 42Metin Dili:İngilizce en_US
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu makalede, panik bozukluğu olan hastalarla ya da sağlıklı bireylerle, plasebo kontrollü olarak yapılmış olan panik provokasyonu çalışmaları gözden geçirilmiştir. Yöntem: İngilizce yazılmış dergiler ve medline taranarak konu ile ilgili makalelere ulaşılmış ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar derlenmiştir. Bulgular: Sodyum laktat, kolesistokinin ve karbondioksit panik provokasyonu amacı ile en çok kullanılan maddelerdir. Bu maddelere genel olarak bakıldığında duyarlı, güvenli ve güvenilir görünmektedirler. Sonuçlar: Bu çalışmalarda elde edilen bulgular, panik provokasyon testlerinin, hem halen anksiyete bozukluklarının dışındaki endikasyonlarda kullanılmakta olan ilaçların, hem de yeni bulunacak ilaçların anksiyete bozukluklarındaki etkinliğini ölçebileceğini göstermektedir. Panik provokasyonu çalışmaları, anksiyete bozukluklarının oluş mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilirler. en_US
dc.description.abstract Abstract:Objective: We intended to review studies investigating panic provocation tests using placebo and active drugs in panic disorder patients or in healthy controls. Method: A manual and computerized (MEDLINE) search was performed to examine the English-language literature on panic provocation studies. Results: Sodium lactate, cholecystokinin and carbon dioxide challenge tests are the most frequently used tools. These challenge tests generally seem sensitive, safe, and reliable. Conclussions: The results of these tests may or may not prove the efficacy of both novel compounds and drugs already marketed for indications other than anxiety disorders. Panic provocation studies may contribute to our understanding of anxiety disorders. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Klinik Psikofarmakoloji Bülteni en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Panic provocation studies with placebo en_US
dc.title.alternative Plasebo kontrollü panik provokasyonu çalışmaları en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Klinik Psikofarmakoloji Bülteni en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record