DSpace Repository

Makrosefalik çocuklarda IQ düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author Özcan, M. Erkan
dc.contributor.author Yakıncı, Cengiz
dc.contributor.author Sipahi, Birsen
dc.contributor.author Durmaz, Yaşar
dc.contributor.author Genç, Metin
dc.date.accessioned 2020-09-23T07:00:59Z
dc.date.available 2020-09-23T07:00:59Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation ÖZCAN M. E,YAKINCI C,SİPAHİ B,DURMAZ Y,GENÇ M (2000). Makrosefalik çocuklarda IQ düzeyleri. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 6(4), 487 - 489. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qRXg
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18112
dc.description Yıl: 2000Cilt: 6Sayı: 4ISSN: 1300-4743Sayfa Aralığı: 487 - 489Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:AMAÇ: Makrosefali baş çevresinin yaşa ve 'cinsiyete göre iki standart sapmanın üzerinde olmasıdır. Makrosefali çocuk nörolojisine başvuran çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Makrosefalik çocuklarının zeka düzeyinin ne olduğu, ailelerin hekimlere sıklıkla sorduğu bir sohıdıır. GEREÇ VE YÖNTEM: Yaşlan 7 ile 12 arasında olan makrosefali tanısıyla izlenen fizik ve nörolojik muayene bulguları ve motor gelişimi normal olan ve beyin tomografisi çekilerek tümör ve hidrosefali gibi nedenler dışlanmış olan 26 çocuk ile, baş çevresi, fizik ve nörolojik muayeneleri normal sınırlarda olan yaş ve cinsiyeti benzer 21 çocuğun sözel, performans ve tüm puan 10 skorları W1SC-R testi ile ölçüldü. BULGULAR: İki grup arasında 10 skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. SONUÇ: Makrosefalisi olan çocuklarda/d 10 düzeylerinin normosefalik yaşıtlarından farldı olmadığı sonucuna ulaşıldı. en_US
dc.description.abstract Abstract:OBJECTIVES: Macrocephaly is defined as two standard deviations above the mean head circumference for age and sex. Macrocephaly is a common entity in pediatriç neurology practice. This study has been conducted to determine the 10 scores of macrocephalic children.. MA TERIAL AND METHODS: W1SC-R was used to obtain verbal, performance, and total 10 scores in 26 children with macrocephaly (7 to 12 -year-aged, otherwise have normal physical and neurological examinations: hydrocephalus, tumor, etc. were excluded by cranial CT) and in age and sex-matched 21 normocephalic children (with normal, physical, neurological and cranial CT findings). RESULTS: Any statistically significant difference was not found between two groups. CONCLUSION: Our results may be interpreted as macrocephalic and normocephalic children have similar 10 scores. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Makrosefalik çocuklarda IQ düzeyleri en_US
dc.title.alternative IQ scores in children with macrocephaly en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record