DSpace Repository

Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Dereli, Feyza
dc.contributor.author Koca, Bennur
dc.contributor.author Demircan, Sacide
dc.contributor.author Tor, Neslihan
dc.date.accessioned 2020-09-29T07:16:23Z
dc.date.available 2020-09-29T07:16:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation DERELİ F,KOCA B,DEMİRCAN S,TOR N (2010). Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 27(2), 93 - 97. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNE1EUTVPUT09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18162
dc.description Yıl: 2010Cilt: 27Sayı: 2ISSN: 1300-2317Sayfa Aralığı: 93 - 97Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Çalışma bir huzurevinde kalan yaşlı bireylerin yalnızlık durumlarını incelemek amacıyla yapıldı. Huzurevinde kalan ve araştırmayı kabul eden 48 yaşlıya anket yapıldı. Çalışmada, yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 19 soruluk ön görüşme formu ve 20 maddelik UCLA yalnızlık ölçeği kullanıldı. Yaşlıların; %58,3’ü erkek, %47,9’unun 80 ve üzeri yaş grubunda, %33,3’ünün okur-yazar olmadığı, %81,3’ünün dul, %39,6’sının sosyal güvencesinin olmadığı, %58,3’ünün bakıma ihtiyacı olduğu için huzur evine geldiği, %27,1’inin 5 yıl ve üzeri süredir huzurevinde kaldığı saptandı. Ziyaretçi gelme, ziyaret dışında haberleşme, grup etkinliklerine katılma, kendilerini yalnız hissetme durumları ve grup ilişki profilleri ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi (p<0,05). Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık hissetmedikleri (43,56±9,94) belirlendi. en_US
dc.description.abstract Abstract:The study was planned to investigate the loneliness level of elderly individuals residing in rest home. Survey was made to 48 elderly people who accepted survey and live in rest house. In the study, front interview form which determine of socio-demographical characteristics of old peoples with 19 questions and UCLA loneliness scale which include 20 questions were used. It was determined that 58.3% of old people were males, 47.9% were in ages group of 80 and up, 33.3% were not educated, 81.3% were widow, 39.6% not owned health insurance, 58.3% came rest home to need care and 27.1% has been staying in rest home for 5 years and too. There was signification relation in loneliness level with visitor, to communication except visit, to join to group activities, to feel alone, group relation profiles (p&lt;0.05). It was determined that old peoples who live in rest home didn&amp;#8217;t feel alone (43.56&plusmn;9.94). en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Yeni Tıp Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative The investigation of loneliness level of elderly individuals residing in rest home en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Yeni Tıp Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record