DSpace Repository

Bulanık Veri Zarflama ile Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinlik Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Gündüz, Orhan
dc.date.accessioned 2020-09-29T11:33:20Z
dc.date.available 2020-09-29T11:33:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation GÜNDÜZ O (2015). Bulanık Veri Zarflama ile Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinlik Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 21(4), 525 - 537. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMk1qY3pNdz09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18167
dc.description Yıl: 2015Cilt: 21Sayı: 4ISSN: 1300-7580 / 2148-9297Sayfa Aralığı: 525 - 537Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmada, kuru kayısı yetiştiren işletmelerin bulanık veri zarflama yöntemiyle etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Tarımsal ürünlerin genelinde olduğu gibi kuru kayısı üretimi de belirsizlik şartlarında gerçekleştirilir, dolayısıyla işletmelerin girdi ve çıktılarına ait veriler kesin değerler değildirler. Kesin olmayan verilerle klasik veri zarflama analizi yapılarak elde edilen etkinlik skorları yansız ve tutarlı olmadığından, güvenilir ve sağlam sonuçlara ulaşmak için önerilen yöntemlerden birisi bulanık veri zarflama yöntemidir. Araştırmada Kao & Liu tarafında önerilen ve α kesim düzeylerine göre etkinlik ölçen yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşım ile etkinlik skoru tahmin etmek için Malatya ili Battalgazi ilçesinde kuru kayısı yetiştiren 46 işletmenin girdi ve çıktı verileri kullanılmıştır. Bulanık Veri Zarflama Analizi ile işletmelerin etkinlik sınırlarının 0.899-0.909 arasında değiştiği belirlenmiştir. Klasik veri zarflama analizi nokta etkinlik skoru tahmin ettiğinden, bulanık veri zarflama analiz ile tahmin edilen ve sınır değerleri ile ifade edilen etkinlik skorları, karar alıcılara işletmenin göreli etkinliği hakkında farklı belirsizlik düzeyleri itibariyle fikir verme avantajına sahiptir. en_US
dc.description.abstract Abstract:The aim of this research is to measure the efficiency of dried apricot farms using fuzzy data envelopment analysis. Dried apricot production, as in all agricultural production, takes place in an uncertain environment, therefore input and output data of farms include imprecise. Since the efficiency scores of convectional data envelopment analysis obtained using imprecise data are unbiased and inconsistent, to improve the reliable and robust efficiency scores, one of the proposed methods is fuzzy data envelopment analysis. In the research, the proposed approach by Kao & Liu was used to measure the efficiency of farms, which uses α cut levels. To estimate the efficiency scores of farms via this approach, the inputs and output data of 46 dried apricot farms of Battalgazi district of Malatya province of Turkey were used. According the fuzzy data envelopment analysis, the boundaries of efficiency scores of farms changed from 0.899 to 0.909. Since convectional data envelopment analysis is point estimates, the efficiency scores of fuzzy data envelopment analysis, which is expressed by boundaries, has advantages giving major ideas by the different uncertain levels on the relative performance of farm to decision makers. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Tarım Bilimleri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Bulanık Veri Zarflama ile Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinlik Analizi en_US
dc.title.alternative Efficiency Analysis of Dried Apricot Farms Using Fuzzy Data Envelopment Analysis en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Tarım Bilimleri Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record