DSpace Repository

Üniversitelerin Şehir Ekonomisine Katkıları: İnönü Üniversitesi Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Saray, M.Ozan
dc.contributor.author Çeker, Kübra
dc.date.accessioned 2020-09-30T12:36:11Z
dc.date.available 2020-09-30T12:36:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation SARAY M,ÇEKER K (2018). Üniversitelerin Şehir Ekonomisine Katkıları: İnönü Üniversitesi Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler, 27(4), 99 - 129. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1EVTNOdz09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18183
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmanın amacı Malatya İnönü Üniversitesinin şehir ekonomisine katkısını 2015-2016 akademik yılı için hesaplamaktır. Bu bağlamda derlenen veriler, üniversitenin Malatya ekonomisine katkısını belirlemek için 1.529 öğrenci ve 530 personele uygulanan 2.059 adet anket çerçevesinde Huggins ve Cooke’un (1997) yöntemleri temelinde analiz edilmiştir. Söz konusu dönem için İnönü Üniversitesinin Malatya ekonomisine doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkıları sırasıyla 171.100.045 TL, 314.706.307 TL ve 288.812.258 TL olarak hesaplanmıştır. Toplamda ise İnönü Üniversitesi kaynaklı Gayrisafi Yerel Ha- sıla 774.618.610 TL ve Yerel Harcanabilir Gelir ise 468.077.252 TL olarak tespit edil- miştir. 3.480 kişi doğrudan, 5.238 kişi dolaylı ve 4.807 kişi uyarılmış olmak üzere toplam istihdam katkısı ise 13.525 kişi olarak belirlenmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Çağdaş Yerel Yönetimler en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Üniversitelerin Şehir Ekonomisine Katkıları: İnönü Üniversitesi Örneği en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Çağdaş Yerel Yönetimler en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record