DSpace Repository

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Akdağ, Mustafa
dc.contributor.author Karahan, Mehmet
dc.date.accessioned 2020-10-22T17:53:24Z
dc.date.available 2020-10-22T17:53:24Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation KARAHAN M (2004). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 29(134), 19 - 27. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNE5ERXg
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18487
dc.description.abstract Öz:Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin, internet kullanımına ilişkin görüş ve eğilimleri ile bilgi okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2000-2001 öğretim yılı bahar döneminin son iki haftasında İnönü Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 362 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve başarı testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin interneti daha çok araştırma yaptıkları konularda bilgi elde etme ve gazete/magazin türü haberleri takip etmede kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin, öğrenim gördükleri fakültelere göre farklılaşmadığı, buna karşılık, üniversite öncesi internetle ilgili ders/kurs alma durumlarına ve interneti kullanma sıklıklarına göre yapılan karşılaştırmalarda ise anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eğitim ve Bilim en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Examining the Information Literacy Level of Undergraduates Trough a Number of Variables en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Eğitim ve Bilim en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record