DSpace Repository

Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu

Show simple item record

dc.contributor.author Saydam, Levent
dc.contributor.author Akbaşak, Akbaşak
dc.contributor.author Tecimer, Tülay
dc.date.accessioned 2020-12-01T11:22:39Z
dc.date.available 2020-12-01T11:22:39Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation SAYDAM L,AKBAŞAK A,TECİMER T (1995). Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 3(1), 80 - 83. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18949
dc.description Yıl: 1995Cilt: 3Sayı: 1ISSN: 1300-6525 / 2149-0880Sayfa Aralığı: 80 - 83Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu Öz:Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal inflltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle uzak yayılımı olmayan bir seyir izler¬ler. Bu makalede rezeksiyonu takiben 3 yıl sonra intrakranyal yayılıma yol açan bir parotid mukoepider-moid karsinomu nüksü sunulmuştur. Ameliyat sırasında duranın altında dura ile makroskopik bağlantısı olmayan tümöral kitlenin bazı beyin tümörlerinde görülen "drop metastasis" mekanizmasıyla açıklanabi¬leceği düşünülmektedir. Duranın mikroskopik incelemesi, baş boyun tümörlerinin hematojen yayılımdan daha çok lokal ekstansiyon yoluyla bu yapıyı tuttuğu şeklindeki genel kanaate paralel bulgular ortaya koymuştur. Kanaatimizce kranyuma yakın komşulukdaki baş boyun tümörleri değerlendirilirken mutla¬ka meningeal karsinomatosis olasılığı akılda tutulmalı ve tedavide gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu en_US
dc.title.alternative Involvement of the dura during the clinical course of head and neck cancers en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess