DSpace Repository

Lepranın kokleovestibüler sistem üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Özlüoğlu, Levent N.
dc.contributor.author Saydam, Levent
dc.contributor.author Gürsel, Bülent
dc.contributor.author Yoloğlu, Saim
dc.date.accessioned 2020-12-29T10:52:53Z
dc.date.available 2020-12-29T10:52:53Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation ÖZLÜOĞLU L. N,SAYDAM L,GÜRSEL B,YOLOĞLU S (1995). Lepranın kokleovestibüler sistem üzerine etkileri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 3(3), 217 - 221. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/19130
dc.description Yıl: 1995Cilt: 3Sayı: 3ISSN: 1300-6525 / 2149-0880Sayfa Aralığı: 217 - 221Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. Bununla birlikte hala leprada kokleovestibüler fonksiyonların durumu hakkında çok az şey bilin¬mektedir ve bu konuda çalışan az sayıdaki otörün çalışmalarında fikir birliği yoktur. Bu çalışmada 8. si¬nir tutulumunu araştırmak için 30 lepralı hasta tam bir odyovestibüler testten geçirilip sonuçlar 15 nor¬mal hastanın test sonuçları ile karşılaştırıldı. Hastaların 23% ünde sensörinöral işitme kaybı saptandı. Koklear tutulumu gösteren Metz recruitment, SİSİ, gürültüden rahatsız olma gibi ENG sonuçlan, normaldi Vestibüler test sonuçları, patolojik ENG trasesi olan dört hastanın sonuçlan ile birlikte değerlendirildiğin¬de Lepralı hastalarda retrokoklear tutulum olabileceği sonucuna vardık. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Lepranın kokleovestibüler sistem üzerine etkileri en_US
dc.title.alternative The cochleovestibuler system effects of leprosy en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record