DSpace Repository

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author İzci, Eyüp
dc.contributor.author Duran, Hacı
dc.contributor.author Taşar, Hüseyin
dc.date.accessioned 2021-01-24T15:26:20Z
dc.date.available 2021-01-24T15:26:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation İZCİ E,DURAN H,TAŞAR H (2010). Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 19 - 35. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRBd05EazJOZz09/birlestirilmis-siniflarda-ogretimin-sinif-ogretmeni-adaylarinin-algilarina-gore-ve-birlestirilmis-siniflarda-gorev-yapan-sinif-ogretmenlerinin-gorusleri-acisindan-incelenmesi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/19208
dc.description Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2010Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 19 - 35Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulaması dünyanın bazı ülkelerinde de uygulanmakla beraber bu süreç ile ilgili alternatif çözüm yolları halen sürmektedir. Bu araştırma ile birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi çerçevesinde Adıyaman Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin Adıyaman merkeze bağlı köylere belli bir takvim doğrultusunda birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını bu okullara yaptıkları gözlem gezileri ile pekiştirilmeleri hedeflenmiştir. Yapılan bu uygulama ile son sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını yerinde görerek, fakültedeki dersle ilgili edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda test etmeleri sağlanmıştır. Bu gözlem gezileri sonrasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim” ölçeği ile öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır. Geliştirilen ölçeğin “Öğretmen Formu” ile de birleştirilmis sınıflarda görev yapan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflardaki uygulamaları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Likert tipi ölçek özelliği taşıyan ankette besli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümünde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, one way anova ve t testi kullanılmışmtır.Birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşler sınıf öğretmeni adayları ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri bu araştırma ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının birleştirilmis sınıflarda öğretimin doğasını almış oldukları eğitim ile yeterince olgunlaşmadığını göstermektedir. Öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamasının öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal gelişimleri açısından avantaj olduğunu düşünmektedirler. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi en_US
dc.title.alternative An investigation in multigrade class teaching with respect to primary school teacher candidates' perceptions and in views of primary school teachers working in multigrade classes en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record