2001 Cilt 8 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Yorgancıgil, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Kırık iyileşmesi, yeni kemik dokusu oluşumu ile gerçekleşen özel tipte bir yara iyileşmesi cevabıdır. Birbirini takip eden ve iç içe geçmiş üç aşamadan oluşur. Enflamatuar cevap aşaması kırıktan hemen sonra başlar ve kısa ...
 • Özcan, Hamdi; Günen, Hakan; Türker, Gamze; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bir çok deri lezyonu akciğer kanserlerine sekonder paraneoplastik sendrom olarak görülebilir. Fakat şimdiye kadar, akciğer kanserleri ile paraneoplastik pemfigus birlikteliğini gösteren çok az sayıda olgu yayınlanmıştır. Olgu: ...
 • Uguralp, Sema; Mutus, Murat; Turhan, Oğuz; Demircan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yenidoğan döneminde proksimal intestinal atrezi nedeniyle opere edilmiş ve laparotomisinde annüler pankreas, duedonal atrezi ve malrotasyon tanıları alan Down sendromlu bir olgu 13 aylıkken brid ileus nedeniyle tekrar ...
 • Kırımlıoğlu, Hale; Zemheri, Ebru (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Servikal timik kistler boyunda kitleye sebep olan nadir lezyonlardır. Bu bölge lezyonları arasında ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Burada sunduğumuz 17 yaşında bayan hastanın lateral boyun kitlesi mevcuttur ve kist sebase ...
 • Söğütlü, Gökhan; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Hale; Karadağ, Neşe; Lezzan Keskin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Akut kolesistitin laparoskopik kolesistektomi ile tedavisinde konversiyon için belirleyici faktörleri ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 1997-Aralık 2000 tarihleri arasında akut taşlı kolesistit nedeniyle ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Aşgın, Nergis; Durmaz, Bengül; Kalcıoğlu, M. Tayyar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Moraxella catarrhalis, üst solunum yollarında bulunabilen ve lokal veya sistemik enfeksiyonlara neden olan potansiyel patojen bir bakteridir. Suşların çoğu beta-laktamaz üretir ve p-laktam antibiyotiklere dirençlidir. Bu ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla; Özer, Ali; Güneş, Gülsen; Kurçer, M.Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Bu kesitsel çalışma, Malatya kent merkezinde yaşayan kişilerin yıllık ortalama hekime başvuru sayısı ve bunu etkileyen etmenler ile son bir yılda yatarak tedavi görenlerin hastanelerden memnuniyetlerini belirlemek amacıyla ...