1997 Cilt 4 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Şahin, Mustafa; Aydın, Abdullah; Erbilen, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Safra kesesi karsinomu nadir görülür ve çoğu kolelityazis ile birliktedir. Klinik belirtiler nonspesifik olduğu ve kolesistitle karıştığı için ameliyat öncesi tanı koymak zordur. Tümörlerin çoğu adenokarsinomlardır. Mukoza ...
 • Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Konjenital diafragma hernisinin tedavi prensiplerinde halihazırda çok fazla sayıda çelişkiler vardır. Bu yüzyılın ilk 30 yılında hastalık biliniyor olmasına rağmen tedavisi konservatifti ve doğal olarak ta mortal itesi çok ...
 • Hikmet, Yılmaz; Özcan, A. Cemal; Neyal, A. Münife Müftüoğlu; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. Ali; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Multipl skleroz (MS) 'da klinik semptomatoloji çok zengin olmakla birlikte akut bilinç kaybı ve hemipleji semptomları sık görülmez. Bu çalışmada akut gelişen bilinç kaybı ve sağ hemipleji kliniği ile gelen ve daha önce ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Mustafa; Atik, Esin; Aydın, N. Engin; Şehitoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada 1992-1996 yılları arasında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 435 safra kesesi materyalinde saptadığımız 8 safra kesesi karsinomu gözden geçirildi. Mikroskobik incelemede 3 müsinöz ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Özdemir, Hasan; Kutlu, Ramazan; Aydın, Engin; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Mediastinal dedifferentiated chondrosarcoma is fairly rare and defined as a high-grade sarcoma occuring on chondrosarcoma. A patient with mediastinal dedifferentiated chondrosarcoma had been treated with orchiectomy and ...
 • Sönmez, Sinan; Sönmez, Yasemin; Öztaş, Sıtkı; Batat, İrfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Pnberte gecikmesi şikayeti bulunan 14 yaşındaki bir kız hastada izokromozom Xq karyotipi saptandı. Daha sonra, primer amenore yanında gelişme geriliği (boy: 132 cm, ağırlık: 45 kg) ve anormal hormonal bulguları da göz önüne ...
 • Demircan, Mehmet; Aydinç, Mustafa; Müezzinoğlu, Bahar; Gürsoy, M. Harun; Uğuralp, Sema (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Çocuklarda nadir görülen bir antite olan external jugular flebektazili bir vaka sunulmuştur. Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında akla gelmesi önemlidir. Renkli Doppler ultrasonografi basit ve geçerli bir tanı metodudur. ...
 • Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Çınar, Yasemin; Aydoğdu, İsmet; Tekerekoğlu, M. Said; Tümbay, Emel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu raporda iki kandidemi olgusu sunuldu. Birinci olgu travmalı, ikinci olgu diabetes mellitus (DM) + kronik böbrek yetmezliği (KBY) bulunan hasta idi. Hastalar nötropenik değildi. Her iki hastada Candida albicans dışı ...
 • Serhatlıoğlu, Selami; Özdemir, Hüseyin; Okçu, Alptekin; Akfırat, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Konjenital ve akkiz olarak ikiye ayrılan diafragma hernileri sıklıkla diğer hastalıklarla karışabilmekte; yanlış tanı ve tedavilere neden olmaktadır. Nitekim sunacağımız her üç olgumuz uzun süre daha çok antiülser olmak ...
 • Aydın, Abdullah; Çıralık, Harun; Özbek, Emin; Aydın, N. Engin; Sarıyüce, Oğuzhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hematüri şikayeti olan 46 yaşındaki bir erkek hastanın sistoskopik muayenesinde divertikül (4x3cm) saptandı. Patolojik incelemede nefrojenik adenoma tanısı verildi. Bu olgu mesanede seyrek görülmesi ve ayırıcı tanıda ...
 • İlhan, Atilla; Alioğlu, Zekeriya; Bülbül, İsmail; Adanır, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Altmışbir yaşında bir erkek, muhtemelen posterior serebral arter tıkanmasına bağlı ilk ters Fisher sendromu olarak sunulmaktadır. Hastada, Fisher’in orijinal raporundakinin aksine, karşı gözdeki hareket dışa bakma şeklinde ...
 • Türköz, Rıza; Baltalarlı, Ahmet; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Miyasteni gravis tanısı ile 10 hastaya transsternal yolla genişletilmiş timektomi uygulandı. Hastaların 2’si erkek 8’i kadın idi. İki hastada timoma, 7’sinde timus hiperplazisi saptandı; 1 hastada timus bezi atrofikti. ...
 • Balat, Özcan; Kökçü, Arif; Çokşenim, Şükrü; Üstün, Cazip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Klomifen sitrat (CC), ovulasyon indüksiyonu amacıyla çok yaygın olarak kullanılmasına karşın, elde edilen ovulasyon oranı %85 iken gebelik oranı %40'dır. Bu fark, klomifen s it ratın hedef organlarda, özellikle serviks ve ...
 • Şahin, Mustafa; Bülbüloğlu, Ertan; Erbilen, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul; Hasanoğlu, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Tiroid operasyonlarının komplikasyon riski hala oldukça yüksektir. Kliniğimizde tiroid operasyonu olan 88 hastada komplikasyonlar ve tiroid operasyonları ile ilişkileri prospektif olarak çalışıldı. Hastaların 77’sine primer, ...
 • Yıldız, Mustafa; Boztep, A. Vahap; Ekmekçi, Hakan; Bereketoğlu, M. Ali; Özbey, Bedi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Psikiyatri uygulamaları dışında genel tıp pratiğinde, hekimlerin psikotrop ilaçları hangi sıklıkta yazdıklarını ve en çok hangi grup ilaçları tercih ettiklerini araştırmak istedik. 25 uzman hekim, 34 araştırma görevlisi ...
 • Şahin, Mustafa; Erbilen, Mustafa; Hasanoğlu, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In this prospective study, associations between gallstones and age, sex, obesity, parity, oral contraceptives, diabetes, smoking, and alcohol intake were assessed in age and sex matched 100 patients with cholelithiasis and ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Şarlak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gonartroz bulgularına sahip, ortalama 58 yaşında 40 hastaya bir NSAI ilaç olan tenoxicamın 20 mg/tek doz intra-artikuler uygulanmasının lokal tolerans, güvenilirlik ve etkinliğinin sonuçları değerlendirildi. ...
 • Aydoğdu, İsmet; Koç, Haluk; İlhan, Osman; Gurman, Gunhan; Akan, Hamdi; Beksan, Meral; Konuk, Nahide; Uysal, Akin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In recent years, more effective and less toxic treatment protocols have been developed to rise cure rates in intermediate and high grade non-Hodgkin's lymphoma (NHL). This study was undertaken to investigate the efficacy ...
 • Kapukaya, Ahmet; Erdem, Hakan; Turgut, Mehmet; Arslan, Hüseyin; Necnıioğlu, Serdar; Kaya, Halil; Sarı, İbrahim; Kesemenli, Cumhur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Acute osteomyelitis produced on rats was diagnosed in early period by Tc 99 MDP and Ga- 67 citrate combined with scintigraphic methods after direct inoculation of pathogen staphylococcus aureus into metaphysis of tibia. ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...

View more