DSpace Repository

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Submit Date

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Özerol, İ.Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Non-Hodgkin lenfomalı 24 hastadan elde edilen periferik stem cell (PSC) ve kemik iliği ürünlerinin natural supresör (NS) hücre aktivitesi, IL-2 ile kültürden önce ve 5 gün IL-2 ile birlikte kültür yapılarak incelendi. Bu ...
 • Öztürk, İ. Çetin; Gözükara, Engin M.; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik lösemili hastalarda, eritrosit içi katalaz aktiviteleri, henüz tedaviye başlanmadan önce, Aebi'nin yöntemi kullanılarak tayin edildi. Her iki tip kronik lösemide de katalaz aktiviteleri, ortalamalara bakıldığında ...
 • Sönmez, A. Süha; Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Köroğlu, Mehmet; Özbilge, Hatice (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran akut veya kronik pelvik inflamatuvar hastalığı (PID) bulunan 106 hastadan alınan endoservikal örneklerde solid- faz immunoassay ...
 • Kapukaya, Ahmet; Özen, Bayram; Turgut, Mehmet; Söker, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1992-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde stafilokok septisemisi tanısı alan 67 hasta, septik artrit yönünden araştırıldı. Bu hastalar klinik, radyolojik ve ...
 • Ertunç, Vedat; Çolak, Ali; Dane, Şenol; Baykal, Orhan; Şenol, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1997)
  Genel deri lezyonları bulunan 40 atopik dermatitli hasta göz muayenesinden geçirildi. Hastaların %25 ’inde konjonktivit, %5 ’inde kırma kusurları bulunurken, hastaların hiçbirinde katarakt görülmedi. Göz bulguları ile deri ...
 • Aladağ, M. Arif; Özcan, Cemal; Gökaslan, Levent; Sawaya, Raymond (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Merkezi sinir sistemine slklzkla metastaz yapan tiimorlerden biri olmasma ragmen, malign melanomalann spinal metastazlan kzsmen nadirdir. Primer olarak oliimciil olmayan spinal metastazlar, hastamn ambiilasyonunda bozukluklara ...
 • Türköz, Rıza; Baltalarlı, Ahmet; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Postoperatif bir vakada oluşan intravasküler hemoliz pentoksifilin ile azaltıldı. Hastada parsiyel atrioventriküler septal defekt tamiri yapıldı ve teflon felt hemolize sebep oldu. Hastaya oral pentoksifilin verildiğinde ...
 • Ertunç, Vedat; Dane, Şenol; Çolak, Ali; Karakuzu, Ali; Mete, Emin; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1992-1995 yılları arasında muayene ve tedavi edilen 57 Herpes zoster’li hasta; cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, iklimsel farklar, komplikasyonlar ve ilave hastalıklar yönünden incelendi. Hastalık 40 yaşın üstündeki erkeklerde ...
 • Öztürk, İ. Çetin; Gözükara, Engin M.; Uysal, V. Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik lösemili hastalarda henüz tedaviye başlanmadan, eritrosit içi süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri Podczasy- Wei ’nin tanımladığı INT redaksiyon metodu kullanılarak ölçüldü. KLL ve KML olarak her iki tip ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Özerol, Elif; Şaşmaz, Sezai; Turan, Fahri; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  The human immune system interacts bidirectionally with environmental, metabolic, and endocrine factors as well as with infectious agents and is arranged genetically. Scabies is an important parasitic skin disease that ...
 • Deniz, Orhan; Aksaray, Kamil Bedii; Akçay, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Akut strok’u takip eden reaktif hiperglisemi, stres hormon cevabı ve prognoz arasındaki ilişki 40 hastada çalışıldı. Hastaların ortalama yaşı 60 ’dı (20-80 yaşlar arası); 22 hasta erkekti. Tüm hastalar semptomların ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, Elif; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazını; Turan, Fahri; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  İmmün sistem çok karmaşık bir yapıya sahip olup; çevresel, metabolik, endokrin ve enfeksiyöz faktörlerle karşılıklı etkileşim içindedir. Bu ilişkiler genetik olarak düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Atopik dermatit, ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...
 • Kapukaya, Ahmet; Erdem, Hakan; Turgut, Mehmet; Arslan, Hüseyin; Necnıioğlu, Serdar; Kaya, Halil; Sarı, İbrahim; Kesemenli, Cumhur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Acute osteomyelitis produced on rats was diagnosed in early period by Tc 99 MDP and Ga- 67 citrate combined with scintigraphic methods after direct inoculation of pathogen staphylococcus aureus into metaphysis of tibia. ...
 • Aydoğdu, İsmet; Koç, Haluk; İlhan, Osman; Gurman, Gunhan; Akan, Hamdi; Beksan, Meral; Konuk, Nahide; Uysal, Akin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In recent years, more effective and less toxic treatment protocols have been developed to rise cure rates in intermediate and high grade non-Hodgkin's lymphoma (NHL). This study was undertaken to investigate the efficacy ...
 • Er, Hamdi; Aras, Cengiz; Özdamar, Akif; Erçikan, Celal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmanın amacı düşük dereceli miyopide fotorefraktif keratektomi (PRK) ile radial keratotomi (RK) ’yi etkinlik ve tahmin edilebilirlik bakımlarından karşılaştırmaktır. Bu çalışma kapsamına alınan 24 hastanın 40 gözü ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Şarlak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gonartroz bulgularına sahip, ortalama 58 yaşında 40 hastaya bir NSAI ilaç olan tenoxicamın 20 mg/tek doz intra-artikuler uygulanmasının lokal tolerans, güvenilirlik ve etkinliğinin sonuçları değerlendirildi. ...
 • Şahin, Mustafa; Erbilen, Mustafa; Hasanoğlu, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In this prospective study, associations between gallstones and age, sex, obesity, parity, oral contraceptives, diabetes, smoking, and alcohol intake were assessed in age and sex matched 100 patients with cholelithiasis and ...
 • Yıldız, Mustafa; Boztep, A. Vahap; Ekmekçi, Hakan; Bereketoğlu, M. Ali; Özbey, Bedi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Psikiyatri uygulamaları dışında genel tıp pratiğinde, hekimlerin psikotrop ilaçları hangi sıklıkta yazdıklarını ve en çok hangi grup ilaçları tercih ettiklerini araştırmak istedik. 25 uzman hekim, 34 araştırma görevlisi ...