DSpace Repository

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Issue Date

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hikmet, Yılmaz; Özcan, A. Cemal; Neyal, A. Münife Müftüoğlu; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. Ali; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Multipl skleroz (MS) 'da klinik semptomatoloji çok zengin olmakla birlikte akut bilinç kaybı ve hemipleji semptomları sık görülmez. Bu çalışmada akut gelişen bilinç kaybı ve sağ hemipleji kliniği ile gelen ve daha önce ...
 • Sönmez, Sinan; Sönmez, Yasemin; Öztaş, Sıtkı; Batat, İrfan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Pnberte gecikmesi şikayeti bulunan 14 yaşındaki bir kız hastada izokromozom Xq karyotipi saptandı. Daha sonra, primer amenore yanında gelişme geriliği (boy: 132 cm, ağırlık: 45 kg) ve anormal hormonal bulguları da göz önüne ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Şarlak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gonartroz bulgularına sahip, ortalama 58 yaşında 40 hastaya bir NSAI ilaç olan tenoxicamın 20 mg/tek doz intra-artikuler uygulanmasının lokal tolerans, güvenilirlik ve etkinliğinin sonuçları değerlendirildi. ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Mustafa; Atik, Esin; Aydın, N. Engin; Şehitoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada 1992-1996 yılları arasında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 435 safra kesesi materyalinde saptadığımız 8 safra kesesi karsinomu gözden geçirildi. Mikroskobik incelemede 3 müsinöz ...
 • Kapukaya, Ahmet; Özen, Bayram; Turgut, Mehmet; Söker, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1992-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde stafilokok septisemisi tanısı alan 67 hasta, septik artrit yönünden araştırıldı. Bu hastalar klinik, radyolojik ve ...
 • Sönmez, A. Süha; Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Köroğlu, Mehmet; Özbilge, Hatice (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran akut veya kronik pelvik inflamatuvar hastalığı (PID) bulunan 106 hastadan alınan endoservikal örneklerde solid- faz immunoassay ...
 • Aladağ, M. Arif; Özcan, Cemal; Gökaslan, Levent; Sawaya, Raymond (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Merkezi sinir sistemine slklzkla metastaz yapan tiimorlerden biri olmasma ragmen, malign melanomalann spinal metastazlan kzsmen nadirdir. Primer olarak oliimciil olmayan spinal metastazlar, hastamn ambiilasyonunda bozukluklara ...
 • Ertunç, Vedat; Çolak, Ali; Dane, Şenol; Baykal, Orhan; Şenol, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1997)
  Genel deri lezyonları bulunan 40 atopik dermatitli hasta göz muayenesinden geçirildi. Hastaların %25 ’inde konjonktivit, %5 ’inde kırma kusurları bulunurken, hastaların hiçbirinde katarakt görülmedi. Göz bulguları ile deri ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Özerol, Elif; Şaşmaz, Sezai; Turan, Fahri; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  The human immune system interacts bidirectionally with environmental, metabolic, and endocrine factors as well as with infectious agents and is arranged genetically. Scabies is an important parasitic skin disease that ...
 • Türköz, Rıza; Baltalarlı, Ahmet; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Postoperatif bir vakada oluşan intravasküler hemoliz pentoksifilin ile azaltıldı. Hastada parsiyel atrioventriküler septal defekt tamiri yapıldı ve teflon felt hemolize sebep oldu. Hastaya oral pentoksifilin verildiğinde ...
 • Şahin, Mustafa; Erbilen, Mustafa; Hasanoğlu, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  In this prospective study, associations between gallstones and age, sex, obesity, parity, oral contraceptives, diabetes, smoking, and alcohol intake were assessed in age and sex matched 100 patients with cholelithiasis and ...
 • Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül; Çınar, Yasemin; Aydoğdu, İsmet; Tekerekoğlu, M. Said; Tümbay, Emel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu raporda iki kandidemi olgusu sunuldu. Birinci olgu travmalı, ikinci olgu diabetes mellitus (DM) + kronik böbrek yetmezliği (KBY) bulunan hasta idi. Hastalar nötropenik değildi. Her iki hastada Candida albicans dışı ...
 • Ertunç, Vedat; Dane, Şenol; Çolak, Ali; Karakuzu, Ali; Mete, Emin; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1992-1995 yılları arasında muayene ve tedavi edilen 57 Herpes zoster’li hasta; cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, iklimsel farklar, komplikasyonlar ve ilave hastalıklar yönünden incelendi. Hastalık 40 yaşın üstündeki erkeklerde ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...
 • Demircan, Mehmet; Aydinç, Mustafa; Müezzinoğlu, Bahar; Gürsoy, M. Harun; Uğuralp, Sema (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Çocuklarda nadir görülen bir antite olan external jugular flebektazili bir vaka sunulmuştur. Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında akla gelmesi önemlidir. Renkli Doppler ultrasonografi basit ve geçerli bir tanı metodudur. ...
 • Kapukaya, Ahmet; Erdem, Hakan; Turgut, Mehmet; Arslan, Hüseyin; Necnıioğlu, Serdar; Kaya, Halil; Sarı, İbrahim; Kesemenli, Cumhur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Acute osteomyelitis produced on rats was diagnosed in early period by Tc 99 MDP and Ga- 67 citrate combined with scintigraphic methods after direct inoculation of pathogen staphylococcus aureus into metaphysis of tibia. ...
 • Balat, Özcan; Kökçü, Arif; Çokşenim, Şükrü; Üstün, Cazip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Klomifen sitrat (CC), ovulasyon indüksiyonu amacıyla çok yaygın olarak kullanılmasına karşın, elde edilen ovulasyon oranı %85 iken gebelik oranı %40'dır. Bu fark, klomifen s it ratın hedef organlarda, özellikle serviks ve ...
 • Yıldız, Mustafa; Boztep, A. Vahap; Ekmekçi, Hakan; Bereketoğlu, M. Ali; Özbey, Bedi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Psikiyatri uygulamaları dışında genel tıp pratiğinde, hekimlerin psikotrop ilaçları hangi sıklıkta yazdıklarını ve en çok hangi grup ilaçları tercih ettiklerini araştırmak istedik. 25 uzman hekim, 34 araştırma görevlisi ...
 • Şahin, Mustafa; Bülbüloğlu, Ertan; Erbilen, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul; Hasanoğlu, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Tiroid operasyonlarının komplikasyon riski hala oldukça yüksektir. Kliniğimizde tiroid operasyonu olan 88 hastada komplikasyonlar ve tiroid operasyonları ile ilişkileri prospektif olarak çalışıldı. Hastaların 77’sine primer, ...