DSpace Repository

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Title

Browsing 1997 Cilt 4 Sayı 1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Türköz, Rıza; Baltalarlı, Ahmet; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Postoperatif bir vakada oluşan intravasküler hemoliz pentoksifilin ile azaltıldı. Hastada parsiyel atrioventriküler septal defekt tamiri yapıldı ve teflon felt hemolize sebep oldu. Hastaya oral pentoksifilin verildiğinde ...
 • Deniz, Orhan; Aksaray, Kamil Bedii; Akçay, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Akut strok’u takip eden reaktif hiperglisemi, stres hormon cevabı ve prognoz arasındaki ilişki 40 hastada çalışıldı. Hastaların ortalama yaşı 60 ’dı (20-80 yaşlar arası); 22 hasta erkekti. Tüm hastalar semptomların ...
 • Hikmet, Yılmaz; Özcan, A. Cemal; Neyal, A. Münife Müftüoğlu; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. Ali; Ekmekçi, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Multipl skleroz (MS) 'da klinik semptomatoloji çok zengin olmakla birlikte akut bilinç kaybı ve hemipleji semptomları sık görülmez. Bu çalışmada akut gelişen bilinç kaybı ve sağ hemipleji kliniği ile gelen ve daha önce ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, Elif; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazını; Turan, Fahri; Soytürk, Durali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  İmmün sistem çok karmaşık bir yapıya sahip olup; çevresel, metabolik, endokrin ve enfeksiyöz faktörlerle karşılıklı etkileşim içindedir. Bu ilişkiler genetik olarak düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Atopik dermatit, ...
 • Ertunç, Vedat; Çolak, Ali; Dane, Şenol; Baykal, Orhan; Şenol, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1997)
  Genel deri lezyonları bulunan 40 atopik dermatitli hasta göz muayenesinden geçirildi. Hastaların %25 ’inde konjonktivit, %5 ’inde kırma kusurları bulunurken, hastaların hiçbirinde katarakt görülmedi. Göz bulguları ile deri ...
 • Demircan, Mehmet; Aydinç, Mustafa; Müezzinoğlu, Bahar; Gürsoy, M. Harun; Uğuralp, Sema (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Çocuklarda nadir görülen bir antite olan external jugular flebektazili bir vaka sunulmuştur. Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında akla gelmesi önemlidir. Renkli Doppler ultrasonografi basit ve geçerli bir tanı metodudur. ...
 • Serhatlıoğlu, Selami; Özdemir, Hüseyin; Okçu, Alptekin; Akfırat, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Konjenital ve akkiz olarak ikiye ayrılan diafragma hernileri sıklıkla diğer hastalıklarla karışabilmekte; yanlış tanı ve tedavilere neden olmaktadır. Nitekim sunacağımız her üç olgumuz uzun süre daha çok antiülser olmak ...
 • Er, Hamdi; Aras, Cengiz; Özdamar, Akif; Erçikan, Celal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmanın amacı düşük dereceli miyopide fotorefraktif keratektomi (PRK) ile radial keratotomi (RK) ’yi etkinlik ve tahmin edilebilirlik bakımlarından karşılaştırmaktır. Bu çalışma kapsamına alınan 24 hastanın 40 gözü ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ertem, Kadir; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Şarlak, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Bu çalışmada gonartroz bulgularına sahip, ortalama 58 yaşında 40 hastaya bir NSAI ilaç olan tenoxicamın 20 mg/tek doz intra-artikuler uygulanmasının lokal tolerans, güvenilirlik ve etkinliğinin sonuçları değerlendirildi. ...
 • Ertunç, Vedat; Dane, Şenol; Çolak, Ali; Karakuzu, Ali; Mete, Emin; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  1992-1995 yılları arasında muayene ve tedavi edilen 57 Herpes zoster’li hasta; cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, iklimsel farklar, komplikasyonlar ve ilave hastalıklar yönünden incelendi. Hastalık 40 yaşın üstündeki erkeklerde ...
 • Aydoğdu, İsmet; İlhan, Osman; Beksaç, Meral; Koç, Haluk; Akan, Hamdi; Konuk, Nahide; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Eritropoietin (Epo) sekresyonunda anemi majör situmulusdur. Çeşitli çalışmalarda kemoterapiyi takiben Epo düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Bu artışın nedeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada 17 akut ...
 • Balat, Özcan; Kökçü, Arif; Çokşenim, Şükrü; Üstün, Cazip (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Klomifen sitrat (CC), ovulasyon indüksiyonu amacıyla çok yaygın olarak kullanılmasına karşın, elde edilen ovulasyon oranı %85 iken gebelik oranı %40'dır. Bu fark, klomifen s it ratın hedef organlarda, özellikle serviks ve ...
 • Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Konjenital diafragma hernisinin tedavi prensiplerinde halihazırda çok fazla sayıda çelişkiler vardır. Bu yüzyılın ilk 30 yılında hastalık biliniyor olmasına rağmen tedavisi konservatifti ve doğal olarak ta mortal itesi çok ...
 • Öztürk, İ. Çetin; Gözükara, Engin M.; Uysal, V. Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik lösemili hastalarda henüz tedaviye başlanmadan, eritrosit içi süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri Podczasy- Wei ’nin tanımladığı INT redaksiyon metodu kullanılarak ölçüldü. KLL ve KML olarak her iki tip ...
 • Öztürk, İ. Çetin; Gözükara, Engin M.; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Kronik lösemili hastalarda, eritrosit içi katalaz aktiviteleri, henüz tedaviye başlanmadan önce, Aebi'nin yöntemi kullanılarak tayin edildi. Her iki tip kronik lösemide de katalaz aktiviteleri, ortalamalara bakıldığında ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Özdemir, Hasan; Kutlu, Ramazan; Aydın, Engin; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Mediastinal dedifferentiated chondrosarcoma is fairly rare and defined as a high-grade sarcoma occuring on chondrosarcoma. A patient with mediastinal dedifferentiated chondrosarcoma had been treated with orchiectomy and ...
 • Aydın, Abdullah; Çıralık, Harun; Özbek, Emin; Aydın, N. Engin; Sarıyüce, Oğuzhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Hematüri şikayeti olan 46 yaşındaki bir erkek hastanın sistoskopik muayenesinde divertikül (4x3cm) saptandı. Patolojik incelemede nefrojenik adenoma tanısı verildi. Bu olgu mesanede seyrek görülmesi ve ayırıcı tanıda ...
 • Türköz, Rıza; Baltalarlı, Ahmet; Şağban, Mansur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Miyasteni gravis tanısı ile 10 hastaya transsternal yolla genişletilmiş timektomi uygulandı. Hastaların 2’si erkek 8’i kadın idi. İki hastada timoma, 7’sinde timus hiperplazisi saptandı; 1 hastada timus bezi atrofikti. ...
 • Aladağ, M. Arif; Özcan, Cemal; Gökaslan, Levent; Sawaya, Raymond (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Merkezi sinir sistemine slklzkla metastaz yapan tiimorlerden biri olmasma ragmen, malign melanomalann spinal metastazlan kzsmen nadirdir. Primer olarak oliimciil olmayan spinal metastazlar, hastamn ambiilasyonunda bozukluklara ...
 • Özerol, İ.Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Non-Hodgkin lenfomalı 24 hastadan elde edilen periferik stem cell (PSC) ve kemik iliği ürünlerinin natural supresör (NS) hücre aktivitesi, IL-2 ile kültürden önce ve 5 gün IL-2 ile birlikte kültür yapılarak incelendi. Bu ...