DSpace Repository

Giardiazisli çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yakıncı, Cengiz
dc.contributor.author Gül, Abdülkadir
dc.contributor.author Gülcan, Hande
dc.contributor.author Küçükbay, Zehra
dc.contributor.author Rafik, Mehmet
dc.contributor.author Şahin, Aynur
dc.date.accessioned 2015-12-07T14:13:54Z
dc.date.available 2015-12-07T14:13:54Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Yakıncı, C.,Gül, A.,Gülcan, H., Küçükbay, Z.,Rafik, M.,Şahin, A.,(1996). Giardiazisli çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4 (4).311-314 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1996/volume3/issue4/1996_3_4_8.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2769
dc.description [Journal of Turgut Özal Medical Center 1996;3(4):311-314] tr_TR
dc.description.abstract Yaşları 2.5 ile 13 arasında değişen 21'i erkek, 9'u kız 30 semptomatik giardiazisli çocukta tedavi öncesi ve sonrasında serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri ölçüldü. Tüm analizler "atomic absorption spectrophotometry" yöntemi ile gerçekleştirildi. Metronidazole tedavisi öncesinde ortalama serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri sırasıyla 66.38 ± 19.6 pg/dl, 96.4± 24 pg/dl ve 2.7± 0.3 mg/dl olarak bulundu. Tedavi (metronidazole 20 mg/kg/gün 10 gün süre ile) sonrasındaki ortalama çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri ise sırasıyla; 70.7±19.2 pg/dl, 84,2± 16.4 pg/dl, ve 2.0±0.3 mg/dl idi. Tedavi öncesi ve sonrası serum bakır seviyeleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Serum çinko ve magnezyum seviyeleri arasında ise anlamlı bir farklılık t es bit edilmedi (p>0.05). tr_TR
dc.description.abstract Serum zinc, copper and magnesium levels were determined before and after antigiardia treatment in 30 children (between 2.5-13 years of age) with symptomatic giardiasis by atomic absorption spectrophotometry (AAS). Before the treatment, serum zinc, copper, and magnesium levels were 66.38±19.6 pg/dl, 96.4±24 pg/dl and 2.7±0.3 mg/dl, respectively. After the treatment (with metronidazole 20 mg/kg/day for 10 days), serum zinc, copper, and magnesium levels were 70.7± 19.2 pg/dl, 84.2± 16.4 pg/dl and 2.0±0.3 mg/dl, respectively. After the antigiardia treatment, serum copper concentrations were found significantly low (p<0.05). No significant differences were found in serum zinc and magnesium levels between before and after the treatment. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Giardiazis tr_TR
dc.subject Zn tr_TR
dc.subject Cu tr_TR
dc.subject Mg tr_TR
dc.title Giardiazisli çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri tr_TR
dc.title.alternative Serum zinc, copper and magnesium levels in children with giardiasis tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR5965 tr_TR
dc.contributor.authorID TR121744 tr_TR
dc.contributor.authorID TR115061 tr_TR
dc.identifier.volume 4 tr_TR
dc.identifier.issue 4 tr_TR
dc.identifier.startpage 311 tr_TR
dc.identifier.endpage 314 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record