1995 Cilt 2 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Genç, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada, iş sağlığının tarihi gelişimi ve terminoloji tartışılmış; 1995 yılı itibariyle geçerli olan, konuyla ilgili 2 kanun, 20 tüzük ve 2 yönetmelik ele alınmıştır. Çalışma hayatına ait düzenlemelerin büyük bölümünün ...
 • Erdem, B. Faruk; Aksoy, Tijen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Son yıllarda sinir hücreleri arasında bilgi iletimi ve işlenmesi alanında önemli aşamalar kaydedilmektedir. Özellikle nöropeptidler, reseptör subtipleri ve G proteinleri hakkında yeni bilgilerde patlama gözlenmektedir. ...
 • Büyükberber, Süleyman; Büyükberber, N. Mehmet; Şencan, Orhan; Uysal, V. Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Son on yıldır, malign hastalıkların tedavisinde otolog kemik iliği transplantasyonu, giderek artan bir oranda kullanılmaktadır. HLA-ABC ve DR doku grubu uygunluğu olan kişileri bularak, allojenik kemik iliği transplantasyonu ...
 • Küçük, Nergiz; Küçük, Mustafa; Kömeç, Demet; Uslu, Sebahattin; Küçüközkan, Tuncay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Erken travay ve doğum önemli problemler oluşturmaktadır. Tokolitik tedavi yapılmasına rağmen, bazen erken doğum önlenemez ve sezaryen uygulamak gerekebilir. Anestezik ilaçlarla beta sempatikomimetik ilaçların etkileşmeleri ...
 • Cihan, Hasan Berat; Soysal, Ömer; Gülcüler, Metin; Gülcan, Öner; Özdemir, Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Koroner arter hastalığı olan kişilerde koroner arter bypass ameliyatları sonrasında yaşam kalitesindeki artışı objektif olarak ortaya koyan en önemli parametre angina pektoris yakınmasındaki azalmadır. Bunu göstermek ...
 • Erpek, Semra; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Tavşan ağız mukozasının değişik bölgelerindeki (dil, yanak, damak, dişeti) mast hücreleri ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Materyaller Kamoy, izotonik formol asetik asit (İFAA) ve formalin solüsyonlarında tesbit edildi. ...
 • Akman, M. Nafiz; Ersoy, Yüksel; Arı, Murat; Baysal, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, kronik eklem hastalıklarının tedavisinde en sık başvurulan preparatlardır ve osteoartrit, kullanım endikasyonlarının başında gelir, özellikle yaşlı hastalarda ilaç seçiminde, ilacın ...
 • Özdikici, Mete; Tanı, Volkan; Eren, Suat; Çelenk, Çetin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Üç yaşındaki bir erkek ve 12 yaşındaki bir kız çocukta bilgisayarlı tomografide unilateral serebral atrofi bulguları ile Dyke-Davidoff-Masson Sendromu tanısı kondu. İkinci hastada manyetik resonans görüntüleme yöntemide ...
 • Özkan, Semih; Sarıyüce, Oğuzhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  invaziv mesane tümörlerinde, özellikle T2-T3 (stage B-C), radikal sistektomi gelişen cerrahi teknikle morbidité ve mortalité si azalarak bugün için en geçerli tedavi yöntemlerinden biri olarak popülarite kazanmıştır. Radikal ...
 • Yakıncı, Cengiz; Durmaz, Yaşar; Şahin, Sabit; Karabiber, Hamza; Kayan, Zeynel; Turan, Fahri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  In this study, the ABO and Rh blood groups were determined from randomly selected 742 children in Malatya. Group A, group O, group B and group AB were found as 41.91%, 36.25%, 16.85%, 4.99% respectively. On the other hand ...