DSpace Repository

Kısa ve Uzun Yarı Ömürlü İki Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlacın Etkinlik ve Güvenilirlik Yönünden Karşılaştırılması: Bir Randomize Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışma

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)