DSpace Repository

Browsing 2014 Cilt 21 Sayı 2 by Title

Browsing 2014 Cilt 21 Sayı 2 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toplu, Yüksel; Bayındır, Tuba; Güllü, Serdar; Karataş, Erkan; Kızılay, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Konka bülloza piyoseli nadir görülen bir hastalıktır ve konka bülloza enfeksiyonu sonucunda gelişir. Bu hastalıkta bülloz konka genişleyebilir ve çevre dokulara bası yapabilir. Tedavisi yapılmazsa orbital ve intrakranial ...
 • Gündüz, Ercan; Bentli, Recep; Ulutaş, Özkan; Berber, İlhami; Erkurt, Mehmet Ali; Karıncaoğlu, Melih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Non alkolik karaciğer yağlanmasına neden olan faktörler tam olarak ortaya anlaşılamamıştır. Bu çalışmada Malatya ve çevresinde nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olan hastalarda etiyolojik faktörleri araştırmayı ...
 • Karğı, Ertuğrul; Okay, Erdem; Güneş, Abdullah; Tiryaki, Çağrı; Erbay, Burcu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Kliniğimizde gerçekleştirilen pankreatikoduodenektomi operasyonu sonuçlarının morbidite ve mortalite hızları ve güvenilirlik açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2007-Eylül ...
 • Bulut, Süleyman; Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Erkmen, Akif Ersoy; Güreşçi, Servet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Primer mesane endometriozisi nadirdir. Vakaların çoğu sezaryenle doğum veya histerektomi gibi pelvik cerrahiye sekonderdir. Bu makalede primer mesane endometriozisi nedeniyle parsiyel sistektomi uygulanmış 33 yaşındaki bir ...
 • Özgül, Ülkü; Korkmaz, Mehmet Fatih; Aydoğan, Mustafa Sait; Erdoğan, Mehmet Ali; Gedik, Ender; Karaman, Abdurrahman; Çolak, Cemil; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Skolyoz cerrahisinin anestezi yönetimi; skolyoza eşlik eden hastalıklar, skolyozun kalp ve solunum sisteminde yaptığı değişiklikler ile uygulanan cerrahinin özellikli ve karmaşık olması nedeniyle önemlidir. Bu ...
 • Koç, Cemalettin; Şimşek, Gürcan; İnce, Volkan; Esen, Ebru; Ünal, Bülent (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Skar endometriozis nadir görülen bir hastalıktır. İnsidansı yaklaşık olarak %1,6 civarındadır. Bu olgu sunumunda skar endometriozisi tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan hastanın semptomlarının, tanı metodlarının ve uygulanan ...
 • Işık, Onur; Dişli, Olcay Murat; Bas, Tolga; Kutsal, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Persistan sol süperior vena kavanın sağ vena kava süperior yokluğuyla beraberliği viseroatriyal situs solituslu hastalarda oldukça nadir gözlenen bir konjenital anomalidir. Bu anomalinin herhangi bir klinik semptomu ...
 • Yıldız, Turan; İlçe, Huri Tila; Küçük, Adem; İlçe, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Tiroglossal kist en sık görülen konjenital boyun kitlesidir. Bununla birlikte, çift tiroglossal kist son derece nadir olarak görülmektedir. Bizim sunmakta olduğumuz vaka günümüze kadar yayınlanmış altıncı vakadır. Tiroglossal ...
 • Tekinalp, Mehmet; Kaya, Zeynettin; Tunçez, Abdullah; Güngör, Gökhan; Yazıcı, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  İnflamatuar barsak hastalıklarında barsak dışı belirtiler iyi tanımlanmasına rağmen kardiyak tutulum nadiren bildirilmiştir. 63 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve kuru öksürük şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine ...
 • Kışlalı, Fatih Mehmet; Havan, Merve; Sarıcı, Dilek; Kılıç, Mustafa; Razı, Cem Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Çalışmamızın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan bir sorun olan beslenme intoleransı ile mide sıvısı pH değerleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla intolerans bulguları olan ...