DSpace Repository

Rekonstrüktif skolyoz cerrahisinde peri-operatif yönetim: retrospektif klinik araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Özgül, Ülkü
dc.contributor.author Korkmaz, Mehmet Fatih
dc.contributor.author Aydoğan, Mustafa Sait
dc.contributor.author Erdoğan, Mehmet Ali
dc.contributor.author Gedik, Ender
dc.contributor.author Karaman, Abdurrahman
dc.contributor.author Çolak, Cemil
dc.contributor.author Durmuş, Mahmut
dc.date.accessioned 2016-01-25T12:59:10Z
dc.date.available 2016-01-25T12:59:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Özgül, Ü., Korkmaz, M. Fatih.,Aydoğan, M. Sait.,Erdoğan, M. Ali., Gedik, E.,Karaman, A.,Çolak, C.,(2014).Rekonstrüktif skolyoz cerrahisinde peri-operatif yönetim: retrospektif klinik araştırma.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 21 (1).106-110 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2014/volume21/issue2/2014_21_2_2.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/3041
dc.description [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (2014).21 (1)] tr_TR
dc.description.abstract Amaç: Skolyoz cerrahisinin anestezi yönetimi; skolyoza eşlik eden hastalıklar, skolyozun kalp ve solunum sisteminde yaptığı değişiklikler ile uygulanan cerrahinin özellikli ve karmaşık olması nedeniyle önemlidir. Bu retrospektif araştırmanın amacı, skolyoz cerrahisindeki anestezi uygulamalarımızda elde ettiğimiz verileri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Skolyoz nedeni ile posterior enstrümantasyon operasyonu yapılan 33 hastanın anestezi yönetimi geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut ağırlığı, eşlik eden hastalıkları, cobb açıları, enstrümantasyon seviyeleri, anestezi ve operasyon süreleri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin seviyeleri, kanama miktarları ve kan transfüzyonu miktarları, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 15.46±4.73 yıl. Ortalama cobb açıları 56.4±20.27 derece, enstrümantasyon seviyeleri 11.87±3.39, anestezi süresi 424.93±108.63 dk ve cerrahi süre ise 385.46±105.71 dk olarak bulundu. Hastaların cobb açıları ile anestezi ve cerrahi süreleri, hastanede ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü. Hastanede kalış süresi ile anestezi ve cerrahi süre arasında anlamlı ilişki vardı. Kanama miktarı ile anestezi süresi, cerrahi süre, kan transfüzyonu ve yaş arasında anlamlı ilişki vardı. Sonuç: Cobb açısı arttıkça anestezi ve cerrahi süre artmakta, bu da kanama miktarını artırmaktadır. Skolyoz cerrahisinde anestezi yönetiminde eşlik eden hastalıkların göz önüne alınması ve cerrahi için gerekli olan monitorizasyonun sağlanmasının yanında Cobb açısına özellikle dikkat edilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract Aim: The anesthetic management of scoliosis surgery is important due to concomitant diseases such as cardiovascular and respiratory function failure, the surgery of which is specific and complex. The aim of this retrospective study is to evaluate data from anesthetic practices in scoliosis surgery. Material and Methods: We have examined the medical records of the anesthetic applications of 33 patients who have undergone scoliosis surgery. Patients’ age, gender, weight, concomitant disease, Cobb angles, instrumentation levels, duration of anesthesia and surgery, preoperative and postoperative hemoglobin levels, the amount of intraoperative blood loss and blood transfusion, duration of intensive care unit, and hospital stay were evaluated. Results: The mean age of patients was 15.46±4.73 years. The mean cobb angles were 56.4±20:27 degrees, levels of instrumentation 11.87±3.39, duration of anesthesia and duration of surgery was 424.93±108.63 mins, and 385.46±105.71 mins, respectively. Cobb angles of patients were significantly related to duration of anesthesia and surgery, length of stay in the intensive care unit and the hospital. There was also a significant relation between the length of hospital stay and the duration of anesthesia and surgery. The amount of blood loss was similarly related to duration of anesthesia, duration of surgery, blood transfusion, and age. Conclusion: When the Cobb angle increases, the duration of anesthesia and surgery increases in likewise manner, which in turn also increases the amount of bleeding. The anesthesiologists are advised to take comorbidities and required monitoring into consideration. It has been found out the degree of Cobb angle is especially important. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Skolyoz tr_TR
dc.subject Anestezi tr_TR
dc.subject Spinal Füzyon tr_TR
dc.subject Scoliosis tr_TR
dc.subject Anesthesia tr_TR
dc.subject Spinal Fusion tr_TR
dc.title Rekonstrüktif skolyoz cerrahisinde peri-operatif yönetim: retrospektif klinik araştırma tr_TR
dc.title.alternative Perioperative management in reconstructive scoliosis surgery: a retrospective clinical research tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 21 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 106 tr_TR
dc.identifier.endpage 110 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record