DSpace Repository

Ülseratif kolitli bir hastada perikardiyal effüzyon: nadir bir olgu sunumu

Show simple item record

dc.contributor.author Tekinalp, Mehmet
dc.contributor.author Kaya, Zeynettin
dc.contributor.author Tunçez, Abdullah
dc.contributor.author Güngör, Gökhan
dc.contributor.author Yazıcı, Mehmet
dc.date.accessioned 2016-01-26T08:35:29Z
dc.date.available 2016-01-26T08:35:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Tekinalp, M.,Kaya, Z., Tunçez, A.,Güngör, G., Yazıcı, M.,(2014).Ülseratif kolitli bir hastada perikardiyal effüzyon: nadir bir olgu sunumu.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 21 (2).142-144 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2014/volume21/issue2/2014_21_2_10.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/3049
dc.description [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (2014).21 (2)] tr_TR
dc.description.abstract İnflamatuar barsak hastalıklarında barsak dışı belirtiler iyi tanımlanmasına rağmen kardiyak tutulum nadiren bildirilmiştir. 63 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve kuru öksürük şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Ekokardiyografide minimal perikardiyal effüzyon vardı. Günde iki kez 600 mg İbuprofen reçete edildi. Hasta çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığında artma olması üzerine dört gün sonra hastaneye başvurdu. Kardiyoloji servisine yatırıldı. Tıbbi hikayesinde ülseratif kolit tanısı olduğu ve altı aydır tedavi almadığı belirlendi. Tekrar yapılan ekokardiyografide effüzyonun arttığı ve sağ atriyuma bası olduğu tespit edildi. Oral prednizolon ve mesalamin ile tedavi edildi. Altı gün içinde göğüs belirtilerine ilaveten barsak belirtileri düzeldi ve hastaneye başvurduktan altı gün sonra iyi durumda taburcu edildi. Bu sürede perikardiyal effüzyon tamamen gerilemişti. Nedeni tespit edilemeyen perikardiyal effüzyon vakalarında ayırıcı tanıda ülseratif kolit mutlaka düşünülmelidir. tr_TR
dc.description.abstract Extraintestinal manifestations are well described in inflammatory bowel disease. A 63 year-old male was admitted to our clinic with the complaint of dyspnea and dry cough. Echocardiography revealed minimal pericardial effusion. He was prescribed ibuprofen 600 mg twice on a daily basis. Four days later, he was admitted to the hospital due to palpitations, chest pain and increased dyspnea. From the medical history results, it was clear that the patient had ulcerative colitis and did not have medical treatment for the last sixth months. He was treated with oral prednisolone and mesalamine. Within six days, his bowel symptoms as well as his cardiac symptoms improved for the better, and the patient was discharged in good condition on day six after his admission to hospital. Pericardial effusion was completely resolved. Ulcerative colitis, which may not be detected as an underlying cause, should be considered in pericardial effusion cases as differential diagnosis. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Perikardiyal Effüzyon tr_TR
dc.subject Ülseratif Kolit tr_TR
dc.subject Kortikosteroid Tedavisi tr_TR
dc.subject Pericardial Effusion tr_TR
dc.subject Ulcerative Colitis tr_TR
dc.subject Corticosteroid Theraphy tr_TR
dc.title Ülseratif kolitli bir hastada perikardiyal effüzyon: nadir bir olgu sunumu tr_TR
dc.title.alternative Pericardial effusion in a patient with ulcerative colitis: report of a rare case tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 21 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 142 tr_TR
dc.identifier.endpage 144 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record