2015 Cilt 22 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Öztürk, Birol; Büyükgebiz, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Ekosistem üzerinde çok yaygın olarak bulunan ve sayıları giderek artan doğal veya sentetik, hormonal olarak aktif, endokrin sisteme toksik olan maddelere ve ksenohormonlara endokrin bozucular denmektedir. Çevrede bulunan ...
 • Ünal, Bülent; Kutlutürk, Koray; Pişkin, Turgut; Otan, Emrah; Aydın, Cemalettin; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Özofagus varisleri portal kan basıncının artmasına bağlı, özofagusun distalinde gastrik venler ile azigos ven arasında geşilen kolaterallerdir. Portal ven basıncının 10 mm Hg’nin üzerinde olmasına portal hipertansiyon ...
 • Temelli, Öztun; Eraslan, Aysun Fatma; Yaprak, Bahaddin; Ekici, Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Gliomatozis serebri, oldukça nadir görülen, beyinde en az iki lobu tutan, nöral yapıların korunduğu, diffüz neoplastik glial hücre proliferasyonudur. Oligodedroglial komponent varlığı prognoz açısından daha iyidir. ...
 • Davutoğlu, Mehmet; Dalkıran, Tahir; Tokur, Mahmut; Göksüğür, Yalçın; Söylemez, Kadir; Karaokur, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Şilotoraks, duktus torasikus ya da dallarının bozulması ya da tıkanıklığına bağlı olarak plevral aralığa şilöz sıvının sızmasıdır. Öncesinde herhangi bir yakınması bulunmayan 3,5 yaşında erkek hasta, öksürük ve hırıltılı ...
 • Kılavuz, Oğuzhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Glottik yerleşimli tümörler, yerleşim yerine bağlı olarak ciddi hava yolu sorunlarına yol açabilmektedir. Endotrakeal entübasyon sırasındaki manipülasyonlar, hava yolu sorunlarını daha da arttırabilir. Larenkste kitle ...
 • Altunışık, Nihal; Saraç, Gülbahar; Demirdağ, Hatice Gamze; Şenol, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Darier disease is an autosomal dominant disorder characterized by small, hyperkeratotic papules localised on the trunk especially in the seborrheic regions. Vegetation and infections in the intertriginous areas are common ...
 • Doğu, Birsen; Arslan, Mahmut; Gişi, Gökçe; Güler, Selma; Öksüz, Hafize; Yavuz, Cengizhan; Bahar, Şeyma; Uygungelen, Arzu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Preeklampsi; hipertansiyon ve proteinuri ile karakterize, gebeliğin ikinci yarısından sonra görülen bir hastalıktır. Tüm dünyada gebelerin %5 ile %7’sini etkileyen, maternal ile fetal mortalite ve morbiditenin birinci ...
 • Pepele, Eda Kaya; Us, Songül Barlaz; Yaray, Kadir; Eroğlu, Celalettin; Dirican, Bahar; Soyuer, Serdar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmada, radyoterapi alan hastaların giriş dozunun belirlenmesi için İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kullanılan in vivo dozimetre sistemlerinin farklı foton enerjilerinde ...
 • Çağlar, Emrah; Çoşar, Zehra Sumru; Kızıltepe, Fatma Tuba (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Nonpalpabl meme kanserlerinin yaklaşık %40‘ında mikrokalsifikasyonlar primer mammografik anormalliklerdir. Bu geriye dönük çalışmada, konvansiyonel ve digital mamografi (KMG ve DMG) eşliğinde stereotaktik biyopsi ...
 • Cavkaytar, Sabri; Kokanalı, Mahmut Kuntay; Güzel, Ali İrfan; Laleli, Bergen; Göktürk, Umut; Kokanalı, Demet; Taşçı, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Sezaryeni takiben gelişen postoperatif idrar retansiyonunun potansiyel risk faktörlerini araştırmak bu çalışmanın amacıdır. Gereç ve Yöntem: Ankara Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ...
 • Kışlal, Fatih Mehmet; Sarıcı, Dilek; Altuntaş, Nilgün; Çelik, Aydın; Akın, Okhan; Koçak, Mesut; Tayfur, Aslı Çelebi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Yenidoğanlarda bilirubinin nörotoksik etkisini tam olarak göstermede, kullanılan laboratuvar ve görüntüleme metodları yeterince hassas değildir. Çalışmamızda 20mg/dl’in altındaki bilirubinin muhtemel nörotoksik ...
 • Sarıçiçek, Vahap; Şahin, Mehrican; Kadı, Çiğdem; Mızrak, Ayşe; Cesur, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Myastenia Gravis (MG), kas sinir kavşağında asetilkolin reseptörlerin sayı ve fonksiyon kapasitesinin azalması ile karakterize otoimmun bir hastalıktır. Myastenia gravisli hastaların kas gevşetici kullanılması gereken ...
 • Köse, Adem; Mamıkoğlu, Latife (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalarda gelişen kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları ile ilişkili risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bir yıllık sürede ...