2015 Cilt 22 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Görmeli, Gökay; Görmeli, Cemile Ayşe; Sevimli, Reşit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
 • Aygen, Bilge (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Non farmakolojik tedavi ve yaşam şekli değişiklikleri ile hipertansiyonun önlenmesi ve kan basıncının düşürülmesi, kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltma ve tedavi harcamalarını düşürmede ...
 • Kılıç, Talat; Yıldırım, Zeki; Topal, Ergün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Akut eozinofilik pnömoni, solunum yetmezliği, radyolojik infiltrasyonlar ve akciğerlerin eozinofil infiltrasyonu ile karakterize, etiyolojisi çoğunlukla bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Klaritromisin, yaygın kullanılan, ...
 • Zindancı, lkin; Kavala, Mukaddes; Karadağ, Ayşe Serap; Özkanlı, Şeyma; Can, Burçe; Erdem, Ayşegül; Türkoğlu, Zafer; Akdeniz, Necmettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Epidermodisplazya verrüsiformis (EV) persistan human papilloma virüs (HPV) enfeksiyonlarına eğilim ile karakterize, genetik geçişli, nadir görülen bir dermatozdur. Etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte hücre ...
 • Solmaz, Özgen Arslan; Çılgın, Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Uterin primer lipoleiomyomlar oldukça ender görülen benign tümörlerdir. Genellikle perimenopozal ve postmenopozal obez kadınlarda görülürler. Tümör çapının ortalama 5-10 cm olduğu bildirilmiştir. Çoğu asemptomatiktir ve ...
 • Arslan, Müjgan; Ermiştekin, Halime; Güngör, Serdal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Febril konvülziyon, çocukluk çağının en sık görülen, yaşa bağımlı, benign ve ateşle ortaya çıkan konvülziyonudur. Patogenezi halen çok iyi aydınlatılamamıştır. Febril konvülziyonda ateş genellikle viral enfeksiyonlarla ...
 • Öz, İbrahim İlker; Şerifoğlu, İsmail; Toka, Bilal; Taşçılar, Öge; Üstündağ, Yücel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Meckel divertikülünün invajnasyonu, ergen ve erişkinlerde karın ağrısının çok nadir bir nedenidir. İntussepsiyonun klasik klinik bulguları olan karın ağrısı, ele gelen bir sosis şeklinde kitle ve kanlı dışkı seyrek görülür. ...
 • Şimşek, Gökçe; Akın, İstemihan; Köybaşıoğlu, Fulya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Asinik hücreli karsinom parotis bezinde nadir görülen bir neoplazidir. Kadınlarda ve sıklıkla 40-50 yaşları arasında görülmektedir. Klinikte genellikle ağrısız yavaş büyüyen kitle şeklinde bulgu verir. Asinik hücreli ...
 • Kartal, Seyfi; Karabayırlı, Safinaz; Gözdemir, Muhammet; Kösem, Bahadır; Kılınç, Hatice; Özanbarcı, Azra (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Reactivation of the latent virus at the dorsal nerve roots and ganglia in patients with chickenpox history may result in quite painful, itchy, and blistering rash on a limited area of the sensory nerve and this condition ...
 • Temelli, Öztun; Ekici, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Pleomorfik adenomlar tükrük bezlerinin en sık görülen iyi huylu neoplazmlarıdır (%75-80). Genelde orta yaşlı kadınlarda ve parotis bezinde bulunur. Optimal tedavi şekli fasial siniri koruyarak yapılan superfisyal veya total ...
 • Ulutaş, Hakkı; Çelik, Muhammet Reha; Kuzucu, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Komplike plevral efüzyonlarda sadece tüp ve katater torakostomi ile sıvıyı drene etmek her zaman mümkün olmaz. Drene edilemeyen kan, pıhtı, ampiyem, benign veya malign plevral sıvılarda 7-10 gün içinde akciğer üzerinden ...
 • Kocatürk, Tolga; Erkan, Erol; Çakmak, Harun; Ömürlü, İmran Kurt; Dayanır, Volkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Psödoeksfolyasyon sendromu, psödoeksfolyasyon glokomu, primer açık açılı glokomu olan hastalarda ve sağlıklı kişilerde, optik düşük-koherens reflektometri ve kontakt ultrasonik pakimetre ile ölçülen merkezi kornea ...
 • Kartal, Ayşe; Aydın, Kürşad (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Herpes simpleks ensefaliti çocuklarda sporadik ensefalitlerin en sık görülen nedenlerinden biridir ve yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bu çalışmada çocuklarda klinik ve nörogörüntüleme bulgularıyla ...
 • İnce, Deniz Anuk; Takcı, Şahin; Altıntaş, Buket (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Mekonyum aspirasyon sendromu sıklıkla zamanında doğan veya postmatür bebeklerde görülen, solunum yetmezliği, pulmoner hava kaçağı veya persistan pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlara yol açan hayatı tehdit ...
 • İnce, Deniz Anuk; Takcı, Şahin; Altıntaş, Buket (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Mekonyum aspirasyon sendromu sıklıkla zamanında doğan veya postmatür bebeklerde görülen, solunum yetmezliği, pulmoner hava kaçağı veya persistan pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlara yol açan hayatı tehdit ...
 • Akyay, Arzu; Deveci, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Metamizol sodyum (Novalgin®) birçok ülkede yaygın olarak kullanılan etkili bir analjezik ve antipiretik ilaçtır. Yaygın kullanımına ve kolay elde edilebilirliğine rağmen agranülositoz ve aplastik anemi gibi ağır ve ...
 • Gürbüz, Necla; Uğuralp, Sema; Öztürk, Feral; Kırımlıoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Hipospadiasın etyolojisi genellikle belirsiz ve multifaktöriyeldir. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF, Epidermal Growth Factor) akciğer ve barsak matürasyonunu hızlandırır, hücre proliferasyonunu kolaylaştırır, doku ...