DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Tezleri by Author "Adıgüzel, Ragıp"

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Tezleri by Author "Adıgüzel, Ragıp"

Sort by: Order: Results:

  • Adıgüzel, Ragıp (1995)
    ÖZET OH Üç bölümden oluşan bu tez, 2, 6-Di-t-bütil-4- metilfenol türevleri lb ile ilgilidir. Birinci bölümde ilk olarak fenol ve 2, 6-Di-t-büt il-4-met ilfenol türevleri tanıtıldıktan sonra 2, 6-Di-t-bütilfenoller üzerinde ...