DSpace Repository

Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda plazma endotelin-1 düzeylerinin metabolik kontrol, risk faktörleri, tedavi modelleri ve diabetik mikroanjiopati ile ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Ak, Gürsel
dc.date.accessioned 2016-06-14T06:37:15Z
dc.date.available 2016-06-14T06:37:15Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Ak, G. (1999). Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda plazma endotelin-1 düzeylerinin metabolik kontrol, risk faktörleri, tedavi modelleri ve diabetik mikroanjiopati ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. 1-41 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/3495
dc.description Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada tip 2 diabetes mellituslu hasta gruplan ile sağlıklı kontrol grubunun plazma endotelin-1 düzeyleri karşılaştırılarak, plazma endotelin-1 düzeyinin metabolik kontrol, farklı tedavi modelleri ve risk faktörleriyle ilişkisi ile endotelin-l'in neffopati, retinopati, nöropati gibi diabetik mikroanjiopati patogenezindeki muhtemel rolü incelenmiştir. Altmış sekiz tip 2 DM’lu hastanın (39'u kadın, 29'u erkek) ortalama plazma ET-1 düzeyleri 10.46 ± 1.24 pmol/L ve 14 sağlıklı bireyin (6 kadm 8 erkek) ortalama plazma ET-1 düzeyleri 7.97 ± 0.41 pmol/L olarak tespit edilmiştir. Tip 2 DM’lu hastalar ile kontrol grubunun ET-1 düzeyleri arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (pO.Ol). Çalışmamızda en az bir mikrovasküler komplikasyonu bulunan tip 2 DM’lu hasta grubunun plazma ET-1 düzeyleri komplikasyonsuz tip 2 DM’lu hastaların ET-1 düzeylerine göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.02). Ayrıca komplikasyonu olmayan hastalarla karşılaştırıldığında 2 ve 3 komplikasyonu olan hastaların plazma ET-1 düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu tesbit edilmiştir (sırasıyla p=0.015 ve p=0.036). Ayrıca henüz mikrovasküler komplikasyon gelişmemiş tip 2 DM’lu hastalarda da plazma ET-1 düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.title Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda plazma endotelin-1 düzeylerinin metabolik kontrol, risk faktörleri, tedavi modelleri ve diabetik mikroanjiopati ile ilişkisi tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 41 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record