DSpace Repository

Sigara dumanına maruz bırakılmıs sıçanlarda resveratrolün testis dokusundaki antioksidan etkisinin arastırılması / Evaluation of antioxidant effect of resveratrol on testicular tissue in rats which have exposed to cigarette smoke

Show simple item record

dc.contributor.author Söylemez, Haluk
dc.date.accessioned 2016-07-01T11:14:10Z
dc.date.available 2016-07-01T11:14:10Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Söylemez, H.,(2006).Sigara dumanına maruz bırakılmıs sıçanlarda resveratrolün testis dokusundaki antioksidan etkisinin arastırılması / Evaluation of antioxidant effect of resveratrol on testicular tissue in rats which have exposed to cigarette smoke. İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı 1-55 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/3784
dc.description İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı 1-55 ss. tr_TR
dc.description.abstract Çalışmanın amacı sigaranın erkek üreme sistemi üzerindeki olumusuz etkilerini ortaya koymak ve bu olumsuz etkinin resveratrol ile ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını incelemek. Bunun için 32 tane erkek Wistar Albino sıçan kullanıldı. Hayvanlar 4 gruba ayrılarak 6 hafta süren bir deney yapıldı. Birinci grup kontrol olarak belirlenerek, ikinci grup sadece sigara dumanına maruz bırakıldı. Üçüncü gruba sadece 10 mg/kg intraperitoneal resveratrol uygulandı. Son grup ise hem sigara dumanına maruz bırakıldı, hemde eşzamanlı 10 mg/kg intraperitoneal resveratrol uygulandı Deney sonunda hayvanların tümü sakrifiye edilerek testisleri alındı. Yukarıda belirtilen etkilerin gösterilmesi için testis dokusunda biyokimyasal parametrelerden MDA, GSH, NO düzeylerine bakıldı, histopatolojik olarak da dokular ışık mikroskobunda incelendi. Gruplar arasında hayvanların davranış şekillerinde ve tartı takibinde anlamlı bir fark Resveratrol+sigara grubunda sadece sigara grubuna göre MDA görülmedi. seviyelerinde düşüş gözlendi ve buda resveratrolün lipid peroksidasyonu üzerine etkisi olduğunu gösterdi. Sigara grubunda GSH seviyesinde anlamlı düşüş ve resveratrol+sigara verilen gruptaki GSH seviyesindeki artış ise resveratrolün antioksidan ve serbest radikal süpürücü etkisini gösterdi. NO seviyeleri hiçbir grupta diğerlerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermedi. Işık mikroskopisi ile yapılan histolojik incelemede kriter olarak seminifer tübüllerdeki spermatogenezi 41 gösteren Johnsen skoru baz alındı ve sadece sigara verilen gruptaki toplam Johnsen skoru diğer gruplardan anlamlı olarak düşük bulundu. Sonuç olarak; sigara dumanına maruz bırakılmış sıçanlarda testiste oksidatif stresin ortaya çıktığı ve resveratrolün direk veya dolaylı antioksidan etkileriyle bu hasarı önlemede etkili olduğu sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler: Sigara, resveratrol, testis 42 tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate the negative effects of cigarette on male reproductive system and to evaluate if resveratrol could remove this negative effects or not. 32 male Wistar Albino rat were used in this study. Adult male rats were divided into four grups and the experiment have done during 6 weeks. Animals in Group I were used as control. Rats in Group II were exposed to cigarette smoke only and rats in In Group III were received daily intraperitoneal injections of resveratrol (10 mg/kg·d) only. Animals in Group IV were both exposed to cigarette smoke daily and received intraperitoneal injections of resveratrol (10 mg/kg·d). At the end of the experimental period the rats were sacrificied. Testes of all rats removed with standart method. To see the previously described effects MDA, GSH and NO levels were measured on testicular tissue and tissues were investigated on the light microscope. Fallow-up of behaviour and weight of rats were no significant difference among of all groups. Rats in group IV MDA levels were lower than rats in group II. This was shown that resveratrol have effect on lipid peroxidation. GSH levels were significantly lower in group II than the other groups. The increase of GSH levels in group IV were shown that resveratrol have antioxidant and free radical scavenger effects. NO levels were no statisticly difference among all groups. The criteria of histolocigal evaluation 43 with light microscope was accepted as Johnsen score which shows spermatogenesis in seminiferous tubules . Only rats in group II total Johnsen score was significantly lower than the others. These results suggest that oxidative stres have shown on rat?s testes which were exposed to cigarette smoke and resveratrol has preventive effects on this demage with direct or indirect antioxidant activity. Key words: Cigarette, resveratrol, testis 44 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Üroloji tr_TR
dc.subject Urology tr_TR
dc.title Sigara dumanına maruz bırakılmıs sıçanlarda resveratrolün testis dokusundaki antioksidan etkisinin arastırılması / Evaluation of antioxidant effect of resveratrol on testicular tissue in rats which have exposed to cigarette smoke tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 55 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record